„Kandidoval jsem do zastupitelstva, protože jsem nebyl spokojen s vládou jedné strany v obci,“ uvedl Petr Brůha, zastupitel za nezávislé. „Vadilo nám, jak starosta jedná s lidmi,“ doplnil.

Podle Brůhy jsou problémy v obci dlouhodobé. „Už před volbami nás protistrana označovala za agresivní a nesnášenlivé. Tvrdil to i samotný starosta. Také jsme již dříve upozorňovali na určité skutečnosti. Vlastně až nyní je v obci poprvé nějaká opozice. Velice nám vadí, že když na zasedání zastupitelstva předneseme nějaký návrh, ten se pak neobjeví v zápisu. Je smeten ze stolu. My ale máme zájem na tom, by lidé byli informováni,“ pokračoval Brůha.

Rodika Račáková, rovněž členka zastupitelstva za nezávislé, považuje za nestandardní věc i to, že si obec vzala dvoumilionový úvěr krátce před podzimními volbami. „Bývalé zastupitelstvo tuto půjčku schválilo tři dny před komunálními volbami. Už jen to je podle mne nestandardní. Navíc jsme se o této půjčce dozvěděli až v lednu, kdy se zápis o tom objevil na internetových stránkách,“ uvedla Račáková.

Jediné, co se nezávislým doposud podařilo, je podle nich alespoň částečná finanční úspora, která by mohla mít vliv na obecní pokladnu. „Rozhodli jsme se, že se jako zastupitelé vzdáme odměn za tuto funkci ve prospěch sportovců. Rovněž se nám podařilo prosadit, aby byly sníženy odměny pro neuvolněného místostarostu. Ty klesly ze sedmi a půl tisíce na pět tisíc korun čistého. Ovšem náš další návrh, aby byla i funkce starosty vykonávána jako neuvolněná, čímž by se dosáhlo dalších úspor, se nám již prosadit nepodařilo. Chtěli bychom těmito opatřeními ušetřit čtyři sta tisíc korun ročně. Myslím, že pro obec velikosti Milířů je to nezanedbatelná částka,“ dodala Račáková.

Na tato tvrzení reagoval starosta Terela. „Co se týče zápisů ze zastupitelstva, nezávislí odmítli, aby jejich zástupce byl buď zapisovatelem, nebo alespoň ověřovatelem zápisu. Odmítli také pořizovat záznam z jednání na diktafon,“ uvedl starosta. Zároveň se také vyjádřil, proč si obec vzala těsně před volbami úvěr. „Bylo to proto, že jsme v té době nutně potřebovali předfinancovat rekonstrukci místní komunikace,“ doplnil Terela. „Jsem pro spolupráci, ale až ustanou podněty pro trestní stíhání,“ dodal.