Plaketa se uděluje k ocenění autorům významných děl z oblastí společenského, kulturního a vědeckého života, významným sportovcům, sportovním organizátorům a osobnostem, kteří dlouhodobě úspěšně působí, nebo vykonali mimořádné skutky pro občany města, reprezentaci města, popř. se zasloužili o rozvoj města. Ve své nejvyšší formě se ocenění provádí stříbrnou plaketou s průkazem, čestným uznáním a věcným darem do hodnoty až 5 000 Kč. Nutno zmínit, že tento přináležející dar však Míla Souček s díky odmítl a částku 5 tisíc korun nechal věnovat stříbrskému Domovu sv. Jana Pavla II., který pečuje o seniory.

Návrh na udělení čestné plakety vzešel ze Součkova „mateřského“ klubu AMK Stříbro. Předseda Miroslav Vraný ve svém dopise městským radním uvedl: „Za důvod pro udělení této pocty panu Součkovi považuji jím dosažené významné sportovní úspěchy v motocyklových soutěžích a motokrosu. Po skončení aktivní kariéry se navíc řadu let věnoval organizaci motokrosového sportu. Výjimečným způsobem se tak postaral o reprezentaci města a stal se bezpochyby jedním z nejznámějších občanů – rodáků Stříbra v jeho novodobé historii.“

Ilustrační snímek.
Bor investoval do osad

V návrhu nemohlo chybět ani shrnutí jezdcových úspěchů: „Součkova závodní kariéra probíhala v letech 1949 až 1963, kdy dlouhodobě patřil mezi nejlepší československé motocyklové jezdce. Zpočátku se věnoval motokrosu i soutěžím (enduru). V sestavě čs. reprezentace získal Mezinárodní trofej na Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěži v r. 1956. Od r. 1958 se specializoval na motokros. Jako tovární jezdec ESO Divišov se stal 4násobným mistrem Československa. Největšími motokrosovými úspěchy na mezinárodní scéně jsou celkové 3. místo v seriálu mistrovství Evropy ve tř. do 250 ccm (1960) a celkové 4. místo v seriálu mistrovství světa ve tř. do 500 ccm (1961).“

Jak je u skutečných sportovních osobností obvyklé, nekončí jejich příběh posledním utkáním či závodem. Zmiňuje to i předseda Vraný ve svém dopise: „I po konci kariéry vykonal Miloslav Souček pro motokros hodně práce. Ve stříbrském krajském středisku se podílel na výchově mladých jezdců, léta zde na terénu působil také jako traťmistr. Díky svému zápalu pro věc, organizačním schopnostem, jazykovým znalostem a bohatým osobním kontaktům se počátkem 90. let 20. století rozhodující měrou zasloužil o prvotní ustanovení mezinárodního motokrosu veteránů klasiků. Tato jezdecky i divácky oblíbená retro disciplína k nám dodnes pravidelně přiděluje svůj evropský šampionát. Součkův pořadatelský odkaz tak Stříbru pomáhá stát na symbolické stráži na ochranu motokrosové historie, která na našem Terénu svatého Petra psala nejednu ze svých významných kapitol.“

Slavný závodník si hodnotnou plaketu převzal na prosincovém zasedání zastupitelstva města Stříbra z rukou starosty Martina Záhoře (ANO 2011) a místostarosty Bc. Karla Lukeše (Nezávislí pro Stříbro). Město se tímto aktem postaralo o lehce předčasný narozeninový dárek, neboť Miloslav Souček hned 2. ledna 2020 oslavil 89. narozeniny.

Miroslav Šimek