Už za časného rána jsou v parku směrem z Tachova do Světců nataženy ornitologické odchytové sítě a několik lidí zapálených pro věc se brodí mokrou trávou, aby přichystali podívanou pro dnešní den. Tak, jako v mnoha městech po celé Evropě, i v Tachově se koná Vítání ptačího zpěvu. Jde o tradici založenou v roce 1983 v Birminghamu pod názvem Dawn Chorus Day. Tamní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy první neděli v květnu přicházející jaro. Postupem času se Vítání stalo nejmasovější ornitologickou akcí vůbec. V Tachově ji pořádá Česká ornitologická společnost spolu s dalšími partnery, jako CHKO Český les a místní muzeum, které zastupuje ornitolog na slovo vzatý, Pavel Řepa. U nás v republice se poprvé vítal ptačí zpěv před dvaceti lety, tak dnes je pro mnohé ornitology tak trochu sváteční den.

Sem mi nikdo nelezte

Skupinka se sice sešla za zimním stadionem, ale vlastní akce se koná o několik stovek metrů dál, za můstkem v centru parku. Už cestou nelze přeslechnout ptačí projevy. Park doslova řve. Vítá nás budníček, ozývá se sýkorka a na vrcholku štítu posledního z domů o sobě dává vědět kos. Docházíme na místo dění a slova se ujímá tachovský ornitolog Pavel Řepa a po zdvořilostním přivítání vysvětluje význam ptačího zpěvu. „Co vlastně říká pěnkava, která teď právě zazpívala, věděl by to někdo z vás?" dotázal se přítomných na biologický význam ptačího zpěvu. „Vyznačuje si tak teritorium," zaznělo ze skupinky přihlížejících. A šlo o správnou odpověď. „Přesně tak to je," pokýval hlavou ornitolog a překladem do ´lidštiny´ vysvětlil, co vlastně pěvec dává najevo. „Tady sedím já, pěnkava obecná, samec ten a ten, a tady okolo je to moje. Kdo sem vleze, ten dostane přes držku," říká ornitolog a pokračuje. „Je to tak, doslova a do písmene. Oni si tak prostě vyznačují své domácí prostředí." Pro ptáky je označování svého území zpěvem velice důležité. Podle ornitologů to pěvci a ptáci obecně nemají vůbec jednoduché. „Takové sýkorky snesou třeba osm, deset vajíček. Ale odchovají čtyři pět mláďat a jsou rády. Mortalita je u nich vysoká. Rodiče se musí pořádně starat, aby je nakrmili," vysvětluje jeden z důvodů, proč ptáci zpívají.

Obratem se dozvídáme zajímavost, která mnohé udiví. „U některých druhů ptáků jsme sledovali početnost odletů a příletů na hnízdo. Pohybuje se to někde kolem tří, čtyř set během dne. Tam a zpět se zobákem plným potravou. A tak pták nemůže pro potravu létat, kam chce. Musí mít jistotu, že si vybere území, kde mu nikdo nebude užírat potravu," dále vysvětluje nutnost vyznačování teritoria ptáků hlasem.

Kroužek na nohu, 
a leť

Po teorii přichází praxe. Na kůře mohutného stromu visí několik hadrových pytlíků, občas se nějaký z nich hýbne. Uvnitř jsou ukryti předem v síti odchycení pěvci. Pracovnice CHKO Český les Milena Prokopová postupně bere jednoho opeřence za druhým, představí divákům, okroužkuje a pěvce vypustí. Vše také pečlivě zapisuje do sešitu pro pozdější evidenci. U některých je možné určit stáří či pohlaví. U jiných se musí přítomní spokojit s pohledem na pestře zbarvené peří. Na řadu přichází poměrně malý ptáček, který je ale výrazný svým zpěvným projevem. Jde o budníčka. I on dostane přiměřeně malý kroužek na nohu a pak odlétá do blízkého křoví. Návštěvníci akce v rukách zooložky Prokopové vidí různé pěvce jako sedmihláska, pěnici a spolehlivě poznávají například sýkorku nebo kosa.

Blíží se devátá hodina a zájemci o bližší poznávání našich opeřenců pomalu mizí v houští. Jdou se podívat na vlastní odchyt ptáků do natažených sítí. Tam se s nimi nevydávám, pracovní povinnosti mě nutí vrátit se zpět do Tachova. Z ornitologické vycházky odcházím s jistotou, že i v Tachově jsou lidé zapálení pro ochranu přírody, pro poznávání nových věcí, odborníci i laici. Lidé, kterým není lhostejný stav přírody a přikládají ruku k dílu na poli její ochrany i výzkumu.

Ještě jedna myšlenka mi utkvěla v hlavě. Ornitologové nejsou žádná uzavřená skupina lidí. Jde zpravidla o nadšence, kteří rádi uvítají mezi sebou další nové kolegy nebo kolegyně. A mají i pro naprosté laiky připraveno hned několik pozorovacích programů.