Tachovsko má za sebou několik osvětových a dobrovolných aktivit spojených s úklidem ke Dni Země. I ti, kteří dobrovolníkům práci připravují, mají za sebou plno práce. Cesta z hlavní silnice k loděnici a k prameni na Minerálce má strouhy a příkopy takřka plné. Příroda po vandalech pomalu uklízí a odpadky začínají zarůstat travou. „Musela jsem na to upozornit, protože mě nad tím zůstává rozum stát. Přes Minerálku chodím venčit své psy. Že se situace zhoršila, jsem si všimla asi tak před měsícem. Byla jsem deset dní nemocná a po těchto dnech jsem viděla veliký rozdíl. Tak jsem si delší dobu procházela trasu sem tam a sledovala, kdo za tím stojí," popisuje Hana Pašková, která na problém upozornila.

Pozorování spojila s trávením slunečných dnů. Na čas se posadila na lavičku nebo chodila po cestě vedoucí k Minerálce. Za necelé dvě hodiny pozorování potkávala stejnou skupinu lidí. „Bylo něco kolem druhé a třetí hodiny odpoledne a cestu z města na ubytovnu si krátili lidé zřejmě ze zaměstnání, protože šli v pracovním, s batohy, debatovali o práci. Snad každý z nich odhodil nedopalek z cigarety na zem a zhruba z patnácti lidí takových pět něco pohodilo na zem. Když si z toho uděláte statistiku, můžou odpadky rovnou sázet," doplnila.

Podle pracovníků městského úřadu je těžké někomu něco dokázat a patřičně potrestat, obzvláště, když o tom úřad neví, tak nemůže řešit. „O tom, že by se v této lokalitě měly vyskytovat trvalé problémy s odpadky a nepořádek, nevíme. Hlavně se musí zjistit, komu pozemek patří. Kolem Minerálky má pozemky město a pozemkový úřad," sdělila pracovnice městského úřadu v Tachově Marie Multušová.

Poškozen je také altán s pramenem. Tam, kde byla opadaná omítka, se místa musela přeštukovat, stěny dostaly nový nátěr. „Také se opraví a natře střecha, sloupy a okapy," doplnila pracovnice úřadu.

Opravu a rekonstrukci hradí město Tachov.

Voda z minerálního pramene je lidem dostupná denně, rozbory dopadly velice dobře a běžně se zde můžete osvěžit, nebo si natočit trošku do lahve.
„Nově bude tok pramene načasovaný. Poteče od pěti hodin ráno do jedenácti hodin večer," ukončila.

Město uvažovalo i o kamerovém systému, který by dohlédl a zmapoval prostory kolem pramene a altánku. Monitoring by tak městské policii ukázal, kdo z nudy vysypává odpadkové koše, okopává lavičky a vyhazuje, co se mu nehodí.

Pořízení monitorovacího je ale zatím ve stádiu podaných návrhů.