„Ministerstvo nám zamítlo dotaci ve výši tři milióny šesti set tisíc korun,“ řekla Deníku starostka obce Staré Sedliště Stanislava Fojtíčková.

Podle jejích slov jsou peníze právě tou poslední překážkou bránící vybudování vodovodu. „Projekt máme hotov, vydáno je také stavební povolení na přivaděč ze skupinového řadu,“ vyjádřila se ke stavu příprav Fojtíčková.

Výstavba nového vodovodu je podle starostky pro obec Staré Sedliště jediným optimálním řešením. „V polích u Mchova sice jsou studny, ale jejich technický stav je špatný. Jsou v provozu už od konce padesátých let. Podle rozborů je voda z těchto studní vyhovující, ale vedení je v havarijním stavu. Také jsou problémy s výkupem pozemků, zřizováním věcných břemen, ochranných pásem a rekonstrukcí studní,“ pokračovala starostka obce. „Z těchto důvodů jsme se tedy rozhodli postavit nový vodovod. Finanční náklady by byly srovnatelné,“ dodala Fojtíčková.

Ministerstvo zemědělství ale žádosti o dotaci na stavbu nového vodovodu nevyhovělo. „Napsali nám, že současný havarijní stav není dostatečným důvodem, abychom dotaci získali. Ale nevzdáváme se. O dotaci budeme žádat znovu,“ dodala na závěr Starostka Fojtíčková.