Právě u ní se pravidelně už od roku 2004 schází německá skupinka rodáků 
a čeští poutníci i zájemci 
o slavnosti, které nesou název Chlebomáslové. V sobotu je navštívilo kolem padesáti lidí. Přišli poutí ze tří míst. 
Od kapličky u Vysokého Jamného, potom ze Svojšína a Černošína.

Současní organizátoři navazují na starý zvyk. „Němci zde jednou za rok pozvali sousedy z okolí, aby přišli a společně slavili u kapličky. Poutníky vítali chlebem, máslem a bílou kávou," popsala za organizátory sdružení Pomozme si sami Miroslava Válová historii vzniku tradice Chlebomáslových slavností. „Novodobá tradice začala roku 2004, kdy se opravovala tato kaplička a také ta ve Vysokém Jamném. Napadlo nás, že pouť rozšíříme o pochod od jedné opravené kaple k druhé," přiblížila dále Válová.

U kaple sloužil mši Jaroslav Šašek, děti přečetly povídku vztahující se k historii kaple. Pro občerstvení bylo připraveno několik druhů chleba, máslo i pomazánky ze sádla. „Je zajímavé, že ze zaniklé obce zůstal stát dodnes jeden dům. V tom domě je chlebová pec. Každoročně obyvatelé toho domu pečou pro slavnosti chléb," pokračovala Válová. Další chleba pekli členové sdružení a některé bochníky dodali regionální pekaři ze Stříbra a Bezdružic. Také se přidali domácí pekaři z Dlouhého Újezdu, Černošína a Víchova.