Děti z kroužku mladých hasičů v Plané převzaly ocenění Fair play v Praze v zahradách Galerie Villa Pellé, kde se minulý čtvrtek 8. června konalo slavnostní předávání těch cen. „Děti v průběhu jedné z disciplín krajských závodů Hry Plamen, které se konalo v Klatovech ve dnech 11. a 12. června 2022, neváhaly pomoci zraněnému soutěžícímu z družstva soupeřů z Horní Bělé, které vyběhlo na trať před nimi,“ popsala loňskou událost starostka Sboru dobrovolných hasičů Planá Hana Kolářová s tím, že bez ohledu na vlastní ztrátu času pomohly zraněnému soupeři.

„Protože poblíž nebyl nikdo z dospělých, tak se děti rozhodly postupovat přesně podle pokynů, které je učí jejich vedoucí na kroužku Mladých hasičů, v rámci zvládání krizových situací,“ dále sdělila Kolářová a dodala: „Družstvo plánských dětí se rozdělilo. Dvě děti zůstaly u zraněného, aby kontrolovaly jeho zdravotní stav a zbytek družstva běžel zpět na nejbližší stanoviště, kde přivolal pomoc rozhodčích. Po předání zraněného závodníka pokračovaly děti na trase v plnění soutěžních úkolů. Tímto činem si vysloužily obdiv všech účastníků krajského kola a zároveň i poděkování na konci soutěže.“

Dívky, plánské mladé hasičky, tak upřednostnily pomoc soupeřům před umístěním v soutěži. „Pro nás, vedoucí, rodiče a kamarády jsou to malí hrdinové a jsme hrdí na to, že fair play je pro ně již v tomto věku součástí jejich přirozeného chování,“ dodala Hana Kolářová, která mladé hasiče vede spolu s Marii Křížkovou.

Na adresu Českého klubu fair play dorazilo několik desítek návrhů na ocenění. „Za to jsme velmi rádi. Nově byla i řada návrhů pro malé děti, což nás těší obzvlášť. Všech činů si moc vážíme,“ řekla jeho předsedkyně Šárka Strachová. Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, vyzdvihl význam fair play ve sportu: „V něm máte jasně definované, co je dobře a co je špatně. V životě to tak úplně jasné není. Proto je sport dobrým tréninkem pro život.“