Nejdříve se členové podívali ke zbytkům ruin v dolní části už neexistující vesnice. Prohlédli si informační tabule, přečetli informace a mohli si tak udělat alespoň částečnou představu, jak Pořejov dříve vypadal. K těmto představám jim dopomohlo i nahlížení do knih o zaniklých obcí na Tachovsku.

O Pořejově se dověděli také několik zajímavostí, o kterých si přečetli z připravených a donesených materiálů. „Hlavní myšlenkou bylo navázat na nedávnou návštěvu Muzea Českého lesa v Tachově, kde jsme měli možnost si prohlédnout náhrobníky, které byly zachráněny právě ze zanikajícího Pořejova. Chtěli jsme se tedy také podívat s kroužkem na místo, odkud byly," řekl Deníku vedoucí kroužku mladých historiků Libor Marek.

V druhé části návštěvy zaniklé obce se společně vydali ke kostelu Sv. Anny a k božím mukám. „Právě ony nechali udělat příbuzní Aloisie Johany Kaes, zdejší rodačky, která se později stala ženou světoznámého konstruktéra Ferdinanda Porsche," dále uvedl Marek.

U kostela si děti připomněly smutné konce malebné vesnice v pohraničí. „Konec druhé světové války byl pro obec tragický. Ve vsi a okolí se ukrývali příslušníci jednotek SS. Úkryt měli mít severně od obce v lese. Americké vojsko proto na obec zaútočilo a v obci lehlo popelem dvacet tři domů…" přečetl přítomným z připravených materiálů žák páté třídy Stanislav Zacpal z Částkova. Podobně se do čtení zapojili další dva členové kroužku.

Kroužek se pravidelně schází jednou za dva týdny vždy v pátek. Na příští setkání plánují výlet na Volfštejn nebo budou pokračovat v přípravě vlastní divadelní hry s názvem Karel na Karlštejně. Premiéru chystají při Historických slavnostech ve Starém Sedlišti 1. července.