Setkali se zde vítězové oblastních kol Zlaté včely z celé republiky, aby v soutěži změřili svoje vědomosti, schopnosti a dovednosti, které získali ve včelařských kroužcích. Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících z dvanácti oblastních kol.

Z oblastního kola soutěže pro soutěžící z Plzeňského a Karlovarského kraje se do celostátního kola kvalifikovali Jakub Heicl, Noemi Pospíšilová a Šimon Blažek, kteří se umístili na čele výsledkové listiny.

Soutěžící se v Nasavrkách ve Středním odborném učilišti včelařském sešli v poledne. Po slavnostním zahájení předsedkyní Českého svazu včelařů Jarmilou Machovou byla soutěž zahájena vědomostním testem s třiceti otázkami z včelařské problematiky.

Po ukončení testu přistoupili soutěžící k veřejné obhajobě svých písemných prací, které do soutěže přihlásili. Při obhajobě v časovém limitu k bodovému hodnocení za hodnotu předložené práce připojili bodové ohodnocení obhajoby práce, v níž museli reagovat na otázky, které jim mohl položit každý ze zúčastněných.

Další den soutěž pokračovala šesti disciplínami. Soutěžící měli osvědčit znalost včelařsky významných rostlin včetně toho, co tyto rostliny včelám poskytují. Museli prokázat, že znají včelařské pomůcky používané při chovu včel a jakým způsobem jsou požívány. V další disciplíně předvedli znalost zásad využívaných při chovu včel v praxi. Na dalším soutěžním stanovišti prokázali, že znají anatomii včely i schopnost využívat při poznávání včel mikroskopu. K posouzení a rozpoznání jim byly předloženy různé druhy medu a konečně v poslední disciplíně byli ohodnoceni jak kvalitně dovedou zhotovit úlový rámek.

Z výsledků těchto šesti disciplín bylo stanoveno pořadí soutěžících a nejlepších šest odpoledne odjelo školním autobusem na včelnici, aby zde prokázali, že dovedou pracovat i s živými včelami. Pro jejich hodnocení z této včelařské praxe bylo potřeba aby otevřeli úl se včelami, popsali, co v úlu shledali a z včelstva vytvořili základ nového včelstva tzv. oddělek.

Potom předvedli, jak dovedou najít a přenést nejmladší larvičky, z nichž budou vychovány mladé matky, jak dovedou využít pro chov matek tzv. oplodňáček a konečně jak dovedou pro snazší identifikaci správně označit mladou matku. Se započítáním hodnocení práce s živými včelami jako nejdůležitější části soutěže pak bylo stanoveno konečné pořadí.

Pro reprezentanty oblastního kola Zlaté včely Plzeňského a Karlovarského kraje bylo potěšitelné, že jeho vítěz Jakub Heicl z včelařského kroužku Stříbro obsadil v celkovém hodnocení v celostátní soutěži třetí místo a pojede reprezentovat mladé české včelaře na mezinárodní setkání IMYB 2017 do Anglie. Ani další mladí včelaři vzešlí z oblastního kola Plzeňského a Karlovarského kraje v Nasavrkách nezklamali. Noemi Pospíšilová obsadila dvacáté první a Šimon Blažek dvacáté třetí místo.

Mezinárodní setkání mladých včelařů IMYB 2017 se bude konat 6. až 9. července 2017 a my budeme mladým reprezentantům českých včelařů držet palce.

Oldřich Koubek

Dvanáct týmů dobrovolných hasičů se utkalo v nočních závodech ve Starém Sedle.
Hasiči se utkali v nočních závodech