Uskuteční se zde přednáška, která se bude tímto tématem zabývat. Přednášet bude pracovník Správy CHKO Slavkovský les ing. Miloš Holub PhD. Je to profesionální zoolog, zabývající se především rybími obsádkami vodních toků a jejich ochranou. Bude zájemcům vysvětlovat, jak je to s návštěvami u ryb, nebo řečeno učeně, poví jim něco o migracích ryb a jejich významu pro jejich život a rozmnožování. Všichni sportovní rybáři, stejně jako další zájemci o ryby a jejich život vědí, že u mnohých druhů jsou migrace, tedy přesuny na jiná místa v tocích velmi důležité k tomu, aby bylo potomstvo.

Cesty na místa tření tzv. trdliště jsou velmi důležitou fází rybího života a bohužel v současné době jejich realizace není jednoduchá. Regulace našich toků a s ní spojená stavby jezů, přehrádek i velkých přehrad přerušily tyto důležité rybí komunikace a tak pro mnohé druhy ryb je v současné době obtížné a někdy i nemožné dostat se na trdliště, a zajistit si dostatečné potomstvo. Vždyť i jedna z našich nejvýznamnějších ryb, pstruh potoční má s rozmnožováním velké potíže a jeho potomstvo musí být zajišťováno uměle. A to se dotýká nás všech, neboť těžko si představíte delikátnější a zdravější pokrm, než jsou ty, které připravíte z pstruhů.

Řešením tohoto problému je stavba rybích přechodů, tedy technických zařízení zajišťujících rybám možnost překonávat zmíněné překážky v tocích. Jejich výstavbě se věnuje velká pozornost a nebylo jednoduché najít takovou jejich podobu, která zajistí, že ryby skutečně přes překážky v toku projdou. V ĆR vznikla odborná komise pro rybí přechody, která na vysoké odborné úrovni zkoumá, jak přechody technicky řešit. Ing. Holub je již po léta jejím členem, takže může skutečně zasvěceně popovídat jak o rybích migracích a jejich významu pro rybí život, tak i o problémech přerušování těchto migrací a hlavně také o tom jak a kde se rybí přechody staví. Dnes je již řada toků znovu zprůchodněna pro ryby a slavíme takové úspěchy, jako např. návrat atlantického lososa do toků v povodí Ohře. Náš referent u toho byl a dovede o těchto problémech poutavě vyprávět. Velmi rádi v Muzeu Českého lesa na jeho přednášce uvítáme každého, kdo se o tomto tématu chce dovědět více.

Pavel Řepa