Opravu mostu schválil už loni Plzeňský kraj. Součástí rekonstrukce je také restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého, která na místě stála. Ta byla před stavbou sejmuta a odvezena k restaurování. Nyní je už dokončena a každým dnem by měla být osazena k rybníku. Nebude však umístěna na svoje původní místo, ale na prostranství upravené na břehu, několik metrů od silnice.

Starý poškozený propustek dodavatelská firma zbourala a postavila zcela nový mostek. Součástí stavby za osm milionů korun je rovněž silnice v délce zhruba dvou set metrů, dále bylo vytvořeno nové záchytné a bezpečnostní zařízení, včetně úprav odvodnění silnice a vysazením nové zeleně.

Že je mostek v Lesné poškozen, se zjistilo před několika lety, silničáři proto vybudovali vedle něj provizorní komunikaci, nákladní automobily ovšem musely po objízdné trase. Po dobu stavby nového mostu byla letos od dubna uzavřena i provizorní komunikace, objížďka vede přes Milíře a Zadní Milíře..

„Ale i na této objízdné trase se nachází jeden mostek, který je v havarijním stavu,“ řekl Deníku starosta Lesné Kamil Pečenka. „Máme ale od silničářů přislíbeno, že příští rok by se měla zahájit oprava tohoto mostku, včetně komunikace na Zadní Milíře,“ doplnil.