Most by měl být dle plánu uzavřen od 16. října. Do té doby bude dokončena objízdná dvouproudová trasa ze Soběslavovy ulice přes Třešňovou do ulice U Kaple. Dále by v tu dobu měla být mimo jiné také dořešena autobusová doprava, k níž patří i změna jízdních řádů. Povoleno a dopravním značením upraveno bude podélné stání v ul. Třešňová, pro pěší bude sloužit paralelní chodník v souběhu s bytovými domy. „Most je v havarijním stavu, proudí přes něj několik tisíc automobilů denně, což už bylo mnohokrát zmíněno. Prostě je nezbytné ho opravit,“ řekl Deníku starosta města Martin Záhoř. Vybudování objízdné trasy navíc městu přinese i další možnou výhodu. „V případě jakékoli nehody, popř. celkového uzavření mostu v důsledku havarijního stavu, pokud by nedošlo k jeho opravě, neexistuje variantní propojení. Tudíž druhým cílem akce je vybudování alternativní trasy krizového charakteru, která bude využívána pouze v kritických situacích,“ vysvětlil další z důvodů vybudování oboustranné komunikace.

Dopravní situace ve Stříbře bude po dobu rekonstrukce složitější, neb objízdnou trasou bude proudit nejen osobní, ale i nákladní doprava. Na tento fakt bude navazovat další dopravní značení, jak omezení rychlosti, zákazy zastavení, přednosti v jízdě a další. Toho si je starosta města dobře vědom, proto opakovaně žádá občany o vzájemnou toleranci, trpělivost a součinnost.

Z důvodu rekonstrukce mostu U Jána ve Stříbře se buduje objízdná trasa. | Video: Deník/Monika Šavlová

V době opravy mostu bude i nadále zajištěna trasa pro pěší. „Bezpečný průchod zejména pro děti bude každý den zajišťovat městská policie ve spolupráci s Policií ČR,“ ujišťuje především rodiče starosta Záhoř. „Celou situaci kolem opravy mostu a dopravy objízdnou trasou budeme neustále monitorovat a bedlivě sledovat. Na základě získaných informací ji budeme vyhodnocovat a provádět další případné úpravy,“ dodal. „Vím, že to bude pro všechny strany náročné, ale nedá se nic dělat. Ten most a ta křižovatka potřebují opravdu opravu. Pamatuji si ji coby dítko školou povinné, a do dnešních dnů se nic nezměnilo. Věřím, že se to nyní obrátí k dobrému,“ vyjádřila svůj názor Jiřina Hrubá ze Stříbra.