"Závady doslova ohrožovaly stabilitu mostu. Zjistilo se například, že tam jsou různé kapsy, kaverny a trhliny. Došlo také k narušení stability opěr a zdí. Nalezli jsme i ložiska zcela zkorodovaných ocelových dílů. Například se zjistilo, že zde umístěné ocelové pláty byly zcela zkorodované a neplnily svoji funkci. To mělo za následek, že most vibroval a mohlo tak dojít k jeho zřícení," popsal neutěšený stav Josef Popule, ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Špatný technický stav tak zkomplikoval průběh rekonstrukce mostu. „Hlavně, co se týče finančních prostředků. Ty se nyní pohybují přibližně o čtyři miliony korun výše, než byl původní předpoklad. Naopak časově by to zatím neměl být problém. Předpokládáme, že termín otevření mostu by se neměl posunout. Ale nelze to zaručit. Například některé ocelové díly se vyrábějí na zakázku a záleží na strojírenské firmě, kdy je schopna je stavbařům dodat," pokračoval silničář. Úplná uzavírka mostu trvá zhruba již dva týdny. Je plánována do poloviny měsíce září. Přestože mnoho řidičů objíždí stavbu přes samotnou obec Milíkov, podle silničářů to není oficiální objízdná trasa. „Ta vede pro všechny druhy dopravy, kromě autobusových linek, přes Kladruby. Je to dáno kvůli šířkovým poměrům komunikace v obci Milíkov," dodal Josef Popule ze správy silnic.