Proč si vlastně říkáte stříbrští občané městu? A co je vaším cílem?

Od samého počátku je naší snahou pozvednutí kulturnosti našeho města. Snažíme se toho dosáhnout několika směry. Tím hlavním je pořádání vlastních kulturních, sportovních a společenských akcí a podpora ostatních organizátorů, kteří nás osloví. Obnovujeme tradice, část našich členů tvoří Privilegovaný městský střelecký sbor, Stříbrští Ostrostřelci. Věnujeme se opomíjeným památkám ve Stříbře ať přímo, například formou veřejné sbírky na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo nepřímo pořádáním akcí pro veřejnost v jejich blízkosti. V našem zorném poli je také vzhled města, hlavně jeho zeleň na veřejných prostranstvích. Sázíme stromy a pokud uznáme za vhodné, vyjadřujeme se k jejich kácení.

Proč jste založili občanské sdružení?

Původní impuls ke vzniku byl nedostatek kulturních akcí ve Stříbře. Chtěli jsme udělat něco sami a po svém. Založení občanského sdružení byl jen logickým prostředkem k tomuto cíli.

Kdo je členem vašeho sdružení a kolik máte nyní členů?

Já osobně nepočítám lidi, kteří jsou nebo nejsou členem sdružení. Mnohem důležitější je, že někdo přijde s myšlenkou a někdo přiloží ruku k dílu. Existuje základ, který drží sdružení na nohou organizačně a je dalších mnoho osob, které pomáhají s tím či oním, podle toho, co je jim blízké. Pokud bych měl odpovědět statisticky, tak věkově spadáme někam mezi 20 až 50 let a většinu tvoří muži. Když to vezmu ale opravdu konkrétně, máme patnáct členů. Zhruba deset lidí vydrželo ve sdružení od začátku, spíš lidé přibili, než že by odešli.

Jak funguje vaše spolupráce s městem?

Musím říci, že spolupráce s Městem Stříbrem se od poslední změny jejího vedení hodně zlepšila a nikdo nám už nehází klacky pod nohy, tak jako dříve. Myslím, že jsme si za dobu svého fungování získali i určitý respekt a nikdo už nezpochybňuje naši činnost.

Jaké akce již máte za sebou?

V oblasti kultury jsme pořádali řadu výstav a uměleckých workshopů s řezbáři, keramiky a malíři u kostela Nanebevzetí Panny Marie, spolupořádali jsme také několik ročníků hudebních festivalů Hudba jednoho města, Pískovna a Divočák fest nebo Večery předmájové, což jsou koncerty folkových kapel u zmíněného kostela. Několik posledních let jsme také pomáhali organizačně zajistit Stříbrské městské slavnosti. Pravidelně pořádáme turnaje v pétanque na hřišti, které jsme sami vystavěli v Klášterních zahradách a také vánoční volejbalové turnaje amatérských smíšených družstev. Podílíme se také na výsadbách stromů. V roce dva tisíce deset jsme začali s tradicí Adventu v lese, což je předvánoční procházka svíčkami nasvícenou křížovou cestou na vrch Ronšperk se zpíváním koled. Naši Ostrostřelci také účinkují při mnoha kulturních a společenských akcích nejen ve Stříbře a Čechách, ale i v zahraničí.

Která byla vaše poslední akce?

Účastnili jsme se stavění máje a pálení čarodějnic. Měli jsme jak naší klasickou májku, tak keltskou májku, která u návštěvníků vzbudila dobrý dojem.

Sdružení slaví jubileum. Deset let od založení, jak to oslavíte?

V sobotu osmého června se ve Stříbře, Na Svinčáku, uspořádá narozeninová open – air party. Tato akce bude s placeným vstupem. To z toho důvodu, že vybrané peníze věnujeme na dobročinnou věc, pro psí útulek U Šmudliny v Tachově.

Proč právě útulek pro psy?

Zkrátka nás to napadlo. Přemýšleli jsme komu finance věnovat. A chtěli jsme je věnovat zvířatům, ve Stříbře je záchytný kotec, odkud se stejně se vozí psi do Tachova. Co popřejete občanskému sdružení k jubileu?

Hlavně bych chtěl, aby nám popřáli ostatní a přišli na narozeninovou akci. To je jediné a nejlepší povzbuzení do dalších let.