Představením dětí mateřinky v Přimdě začalo setkání dříve narozených spoluobčanů. Přítomní poté shlédli divadelní kus v podání žáků prvního stupně místní základní školy na motivy klasické ruské pohádky Mrazík. Diváci ocenili povedené představení několikérým potleskem.

Na podium společenského sálu ubytovny Přimda před přítomné potom vystoupili hudebníci Úhlavanky, Pošumavské kapely z Klatov.

Podobná setkání se konají v Přimdě pravidelně vždy koncem roku už šestnáct let. „Na dříve narozené nezapomínáme, a tak připravujeme takovýto program,“ řekl starosta Přimdy Miloslav Kunt. Kromě vlastních příprav předcházelo setkání roznesení pozvánek. „Máme přibližně tři stovky důchodců a těm zastupitelé osobně pozvánky roznesli, na akci pak pravidelně chodí kolem sto dvaceti lidí,“ uvedl starosta.

Pravidelně setkání navštěvuje Růžena Rafajová. „Co jsem v důchodu, tak jsem nevynachala ani jednou. Poveselíme se, poslechneme muziku a jdeme domů. Takto za rok je to velice příjemné,“ pověděla Rafajová z Přimdy. „Sice se setkáváme skoro denně, ale tady je to jiné, pobavíme se společně,“ doplnila rodačka z Přimdy Františka Gondorčínová.