„Chudinky, taková ošklivá smrt,“ vyjádřila se k osudu jedenácti krav a dvou býků starší paní z Bezdružic, kterou jsme potkali na cestě pod bývalým letištěm. Na pastvině, necelých padesát metrů od ní, leželo třináct uhynulých dobytčat. „Blýskalo to hodně, dívali jsme se na to z okna. Ale že to bude mít takové následky, to by mne ani ve snu nenapadlo,“ dodala žena, když se dozvěděla, že krávy s největší pravděpodobností zabil blesk.

Majitelem stáda, které se pase na pastvině v okolí bývalého letiště u Bezdružic, je místní soukromý zemědělec Libor Orava. „Bouřka tady byla v úterý večer veliká. Kolem desáté hodiny večer jsme viděli blesk, který mohl udeřit zhruba do míst, kde se neštěstí stalo. Že zrovna v tom místě budou moje krávy, jsem zjistil až ráno,“ řekl nám ve středu 8. srpna.

Na pastvině se páslo téměř sto kusů dobytka. Dva plemenní býci a jedenáct krav, z nichž většina byla březích, úder blesku nepřežili. „Byl tam náš veterinář a potvrdil, že krávy zahynuly úderem blesku,“ dodal Orava. „Škoda je zhruba čtyři sta tisíc korun.“ Na místo vyjela také policie. Žádné cizí zavinění v úhynu skotu policisté neshledali a podle vyjádření veterinářů potvrdili, že příčinou úmrtí byl blesk.

Kolem místa neštěstí vede cykloturistická trasa. „Nechci, aby turisty příliš dlouho obtěžoval zápach, proto už jsem objednal vůz z kafilérky v Biřkově, který uhynulá zvířata ihned po skončení vyšetřování odveze,“ uvedl Orava.