V úvodu koncertu vystoupil plánský farář Jaroslav Šašek, aby přivítal návštěvníky a plamínkem z Betléma rozsvítil svíčky na adventním věnci. ,,Komorní smíšený sbor spolupracuje s tachovským chrámovým sborem už dlouho. Dnes bude zpívat více jak pětatřicet lidí. Přijeli na výpomoc i lidé z pražského smíšeného sboru Labyrint. Celá mše bude trvat asi tři čtvrtě hodiny. Když nebudou návštěvníci zmrzlí, přidáme ještě pár vánočních koled,“ řekla nám dirigentka Zuzana Černá.

Slova Černé doplnila i Jana Vokatá. ,,Doprovázím je na elektrické klávesy, v kostele jsou ale použity z nouze, aby sbor mohl být před návštěvníky. Běžně sbory zpívají na kůru v doprovodu s píšťalovými varhanami. Pan Ryba by nebyl nadšen,“ doplnila. Vokatá dále zve do Tachova na koncert chrámového sboru, který se bude konat v tachovském kostele Nanebevzetí Panny Marie ve středu 26. prosince od sedmnácti hodin.