To vše a řadu dalších zásahů mají za sebou dobrovolní záchranáři hlídky Royal Rangers z Černošína na Tachovsku. „I když v našich řadách slouží také lékaři a zdravotníci, naše činnost je založena na dobrovolnictví a všichni ji vykonáváme zdarma,“ řekl Deníku velitel záchranářů Tomáš Rusňák.

Prioritně se jeho skupina zaměřuje na poskytování pomoci na čtyřech zimních stanovištích v Českém či Slavkovském lese, ale k vidění jsou na různých místech po celý rok. „Abychom si vydělali na chod a vybavení, komerčně zajišťujeme pořadatelské a další služby na různých akcích, jako jsou třeba právě Slavnosti jablek.“

Pro pořadatele je to výhodné. „Navázali jsme s Royal Rangers spolupráci už před několika lety. Spolek působí v našem regionu a příspěvek, který jim za servis poskytujeme, je pro nás finančně přijatelnější, než kdybychom se obrátili na profesionální agenturu. Kvalita je přitom srovnatelná,“ uvedl Jan Florián za MAS Český Západ, která Slavnosti jablek pořádá.
Royal Rangers se podílí také na odstraňování následků různých katastrof. „Zasahujeme třeba po vichřicích nebo povodních,“ dodal Rusňák s tím, že tyto zásahy se dějí na základě dohod s obcemi.

Tým dobrovolných záchranářů prochází pravidelnými školeními, odborným výcvikem, ovšem na vybavení si musí peníze sehnat. „Finanční podporu od státu je problematické získat, ale přispívají nám donátoři, firmy i fyzické osoby, ale hlavní část příjmů si musíme vydělat sami,“ uvedl velitel a dodal, že provoz hlídky přijde na zhruba dva miliony ročně.