Uskuteční se v rámci Festivalu muzejních nocí, na kterém se od poloviny května do druhé poloviny června podílí 137 muzeí a podobných zařízení ve 118 městech celé České republiky.

„Do Festivalu muzejních nocí se zapojujeme od jeho začátku, letos se tedy připojíme už popáté,“ sdělila nám ředitelka tachovského muzea Jana Hutníková.

Program začíná v 19 hodin a hned v jeho úvodu muzeum návštěvníkům představí rozšířenou expozici, kterou obohatí nově zrestaurované skříně. „V rámci celokrajského grantu z tak zvaných Norských fondů jsme obdrželi přibližně půl milionu korun, za které jsme nechali restaurovat lidový nábytek a další předměty. V sobotu rozšíříme expozici lidového nábytku o čtyři skříně a jednu truhlu,“ uvedl ředitelka.

Nábytek byl doposud v depozitářích a před zásahem restaurátorů byl podle ředitelky ve velmi špatném stavu. Skříně jsou z devatenáctého století z různých míst tachovského okresu. Na restaurování v rámci grantu z Norských fondů ještě čekají gotické oltářní desky, gotický reliéf sv. Anny a freska z 19. století v přístavbě muzea.

Muzejní noc bude po představení rozšířené expozice pokračovat vernisáží výstavy Divadelní kostýmy a jejich tvorba, od 20 hodin vystoupí taneční a divadelní skupiny Základní umělecké školy Tachov s několika tanečními a divadelními čísly pro mládež i dospělé.

Od 22 hodin do půlnoci bude možné si prohlédnout noční sklepy a ve 22 hodin se návštěvníci muzea mohou vydat na procházku nočním historickým jádrem města. „Procházka bude obohacena výkladem o tachovských pověstech a některé z postav se budou účastníkům procházky zjevovat,“ dodala Hutníková.

S programem v muzeu souvisí také program v Městské galerii. Ten začne v 19 hodin výtvarnou dílnou pro malé i velké, kde si účastníci mohou pod vedením Lady boušové vyrobit vlastní šperk nebo módní doplněk, případně navrhnout kostým. Po návratu z noční procházky městem následuje promítání filmů Zvířátka a Petrovští Jiřího Trnky a Změnit gravitaci, což je protrét zakladatele moderní české scénografie Františka Tröstera. V galerii bude k vidění výstava Václava Maliny Útěky do krajiny.