Uspořádali Pecka koncert. Proč Pecka? Jednoduše proto, že hrát si s rodiči a sourozenci na hudební nástroje, muzicírovat doma celá rodina a společně veřejně vystoupit – to je prostě PECKA. Čtrnáct rodinných či sourozeneckých hudebních seskupení se sešlo v koncertním sále v Městském muzeu ve Stříbře, aby předvedli stovce posluchačů své vystoupení.

Zvláštní uznání patří právě rodičům, kteří se odvážili veřejné produkce. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, že to nemají ty děti jednoduché, jak se po vystoupení svěřila jedna maminka. Atmosféra byla vstřícná, dobře se bavili i milí hosté – starosta Karel Lukeš s dcerkou, ředitel muzea Zbyněk Navrátil a ředitel základní umělecké školy František Kratochvíl.

Program doplnily další soubory školy – klarinetový a divadelní. O přestávce přišla na řadu ochutnávka několika vynikajících štrúdlů, které některé maminky upekly a nabídly posluchačům.

Všichni si odpoledne s muzicírováním krásně užili a už se těší na Pecka koncert 2018.

Hana Bezděková