Sešli se zde odborníci nejen z Mykologického klubu Slavkovský les, ale i z jiných koutů republiky a téměř čtyři desítky laických zájemců. Cestou z osady Diany do přírodní rezervace a zpět bylo nalezeno a mykology určeno něco kolem stovky druhů hub! To je úžasná porce.

Velkou část – vzhledem k pralesovitému charakteru porostu rezervace – tvořily takzvané houby saprotrofní, houby rozkládají mrtvou organickou hmotu, tedy dřevo, listí, jehličí či humusové látky v půdě. Jsou to například některé druhy šupinovek, štítovek, helmovek a opěnek. Další početnou skupinou jsou druhy žijící na živém i mrtvém dřevě (paraziti, saproparaziti). Sem patří některé druhy nalezených václavek, hlív či troudnatců. Do třetí skupiny – mykorhizních hub – řadíme druhy, jež žijí v symbiózách se stromy či keři. Jde například o houby hřibovité, muchomůrky, holubinky, čirůvky …

O mykologickém významu dianské rezervace vypovídají přesvědčivě mnohokráte publikované údaje o popisu nového druhu (štítovka dianská), o českém prvonálezu pevníku plstnatého atd. I během exkurze zde bylo nalezeno několik druhů zařazených do Červeného seznamu hub (makromycetů) České republiky (2006). Z těch, jež jsme si stihli zaznamenat, to jsou například štítovka lemovaná, žilnatka bledá a kržatka šikmá uvedené v kategorii ohrožený druh, mezi zranitelné druhy patří štítovka stinná, mezi téměř ohrožené druhy pak rosoloklihatka či­rá.

Kromě ohrožených a vzácných druhů tu byly k vidění i druhy velice atraktivní tvarem, barvou či obojím. Mezi ně patří rozhodně „hříbek“ šiškovec černý, bělobou zářící korálovec bukový, pavučinec vítězný, stroček trubkovitý s „nálevkovitou“ plodnicí, „pomačkaný“ chrapáč kadeřavý, zelená límcovka měděnková či lesklá slizečka porcelánová. Věrným průvodcem exkurze byla všudypřítomná špička cibulová, vonící po česneku. No i české názvosloví má svá úskalí.

Co říci závěrem? Kdo dorazil poslední říjnovou sobotu na mykologickou exkurzi na Dianu, rozhodně nelitoval. O „mimohoubové“ zážitky se postaralo samo počasí a roční doba. Viděli jsme dianský prales plný zlátnoucího listí, nízkého slunce a letmého oparu.

Miroslav Trégler