„Máme dvanáct členů, z toho tři ženy, a patříme tak k menším sdružením. Většina členů je přímo z Lomu, ale jsou mezi námi i členové z Tachova a jeden dokonce z Tirschenreuthu,“ uvedl místopředseda s tím, že se sdružení v dohledné době pravděpodobně rozšíří o jednoho adepta, který nedávno skládal zkoušky, jež jsou pro vstup mezi myslivce nezbytné. „Zájem mladých lidí o myslivost obecně ubvývá. Mívali jsme i více členů, ale na druhé straně, naše pozemky nejsou zas tak velké, tak je současný stav odpovídající,“ do­dal.

Honitba, na které lomští myslivci hospodaří, má plochu přibližně sedmi set hektarů. „Obec je přímo uprostřed. Naše honitba je, dá se říct, napůl polní a napůl lesní.“ V tomto prostoru se podle myslivců vyskytuje vysoká zvěř, černá zvěř, srnčí, jeleni sika, kachny. Zajíci a bažanti jsou už vzácností. V honitbě se také pohybují lišky a opeření dravci.

Členové Mysliveckého sdružení Lom u Tachova se scházejí v klubovně, kterou tvoří pronajatá místnost nad tamním pohostinstvím.

„Asi tak jako všichni ostatní myslivci se v průběhu roku věnujeme krmení zvěře, brigádám a podobně. Krmení si všechno opatřujeme sami, od dětí ze školky třeba vykupujeme kaštany,“ popsal činnost spolku Poláček.

„Pravidelně pořádáme výroční schůze, ale například vlastní myslivecký bál nepořádáme. Ale dodáváme zvěřinu do tomboly na jiné bály v obci a na obecní akce,“ uvedl Deníku místopředseda sdružení.