Myslivci jsou na zimu připraveni. Krmivo pro zvěř si obstarávají sami, přesto nepohrdnou pomocí od lidí. „Lesní zvěř přikrmujeme už od září, kdy se na polích sklidila poslední plodina. V krmelcích doplňujeme každý týden,“ uvedl myslivec Zdeněk Šnejd. Krmelce jsou už na krmivo připraveny od jara. „Už po zimě jsme je museli opravit a vyvápnit,“ řekl.

Zatím je zvěř přikrmována jen jadrným krmivem. „Seno založíme, až napadne dost sněhu, teď by o to vysoká neměla zájem,“ míní myslivec. Každá honitba si obstarává krmivo sama. Celkem je na Tachovsku uznáno devadesát osm honiteb. Myslivci dodávají do krmelců seno, jádro, ale také nezbytnou sůl. Krmení v krmelcích nesmí být moc, aby se zvěř neodnaučila vyhledávat si potravu sama ve volné krajině. Přikrmování zvěře má svůj pádný důvod, díky němu se snižují škody na zemědělských porostech.

Pokud i vy chcete zvířátkům přilepšit, nejvhodnější jsou kaštany, žaludy, suchý chléb, jablka nebo mrkev. Důležité je přinést vše bez plísní, nezávadné a pečivo nenamazané. V opačném případě můžete svým počínám zvířatům jen uškodit. Krmivo určitě nepokládejte v blízkosti zástavby nebo silnice, vystavili byste tak zvířata nebezpečí. Na Vánoce pak můžete v blízkosti krmelce nazdobit stromeček mrkví či jablky. Zapomínat by se v zimě nemělo ani na ptactvo, které potěšíte lojem, semínky slunečnice a ořechy. Tak jako u zvěře byste se měli vyvarovat pečiva.