Myslivci na Tachovsku zpracovávali statistický výkaz pro státní správu myslivosti. Kolik kusů se za myslivecký rok ulovilo a kolik zvěře bylo ke konci března v revírech, jsme se zeptali předsedy myslivecké komise. „Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. Lov v předešlém roce ovlivnila dlouhá a tuhá zima. Tato skutečnost se nejvíce podepsala na divokých prasatech,“ řekl nám Rudolf Ládr, předseda myslivecké komise. Letošní zima přinesla změnu. „V loni umíraly ranní vrhy selat ve vysokém sněhu. V roce 2007 jim přálo počasí a prasata se vrátila do původních stavů,“ dodal předseda. Na Stříbrsku a Tachovsku je celkem 98 honiteb.

„V honitbách na Tachovsku má trvale práva k výkonu myslivosti celkem osm set devadesát čtyři držitelů loveckého lístku a na Stříbrsku pět set dvacet tři osob,“ vypočítal myslivec. Během mysliveckého roku se v honitbách ulovilo 137 kusů mufloní zvěře. Srnčí zvěře 1686 kusů. K 31. březnu tohoto roku je pak skutečný stav srnčí zvěře 4182 jedinců a muflonů 247 kusů.

V Tachovské honitbě pak bylo uloveno 710 lišek. Ke konci března tohoto roku se napočítalo 668 jedinců rezavé škodné. „Liška je nebezpečná tím, že přenáší vzteklinu a další choroby, proto se její stav musí regulovat,“ dodává předseda komise. „Velkým problémem se v současné době stal také norek americký, který škodí hlavně rybářům a také působí škody na drobné zvěři. Těch bylo uloveno celkem sedm,“ upřes- nil předseda.