Biokoridor

O řekách se obecně hovoří jako o vodních tepnách, které přinášejí život. Proto se na nich zakládaly osady a města. Vodní cesta sloužila jako dopravní, po vodě se přiváželo i odváželo zboží, voda poháněla mlýny, dávala obživu rybářům.

Také Tachov byl založen na řece – i když se po ní nedá vozit zboží, život přináší. Podle přírodovědců je Mže v Tachově zajímavým biokoridorem. „Řeka je přirozenou spojnicí, biokoridorem, mezi přírodou před městem a za ním," vyjádřil se Pavel Řepa z Muzea Českého lesa.

V Tachově je podle jeho slov říční navigace, tedy koryto Mže, řešeno velkoryse. Řeka tady má mezi oběma břehy dost prostoru, proto se mohla rozlít do šířky, její tok je mělký, klidný, plynulý. Nánosy, které tok přináší, vytvářejí řadu ostrůvků zeleně, ve kterých se uhnízdili ptáci a pohybují se další vodní živočichové. „Kdysi bývala tendence tyto zelené ostrůvky jednou za čas odstraňovat, aby nepřekážely v případě velké vody. Naštěstí se ale našel kompromis, že se tyto nánosy neodstraňují, ale občas se na nich poseká tráva a udržují se," pochvaluje si Řepa.

Velká voda

Jako každá řeka, i Mže se občas vylije z břehů. Povodně jsou neodmyslitelným jevem a kdysi jich nebyl ušetřen ani Tachov.

Podle záznamů Muzea Českého lesa jsou za posledních zhruba 250 let evidovány tři velké povodně. U záznamu z roku 1784 je napsáno, že velká voda způsobila velké škody.

Téměř o sto let později, v roce 1882, už se píše jako o katastrofické povodni. Hladina v řece se zvýšila o 4,8 metru.

Zatím poslední povodeň v Tachově možná mnozí obyvatelé pamatují. Stala se v roce 1956, konkrétně 2. března a hovoří se o ní jako o padesátileté vodě. Při tání sněhu se utvořila bariéra z ledových ker silných až 40 centimetrů. Voda zaplavila prostor kolem muzea, kolem bývalého OSP, část Americké ulice, část dnešní Pobřežní ulice. Výška hladiny dosahovala metr pod klenbu mostu u muzea. S likvidací ker a uvolněním toku pomáhali tehdy i vojáci.

Naštěstí byla v sedmdesátých letech vybudována vodní nádrž Lučina, která dokáže množství vody zadržet a větších povodní tak může být Tachov ušetřen. Také ledové kry, které by způsobily rozlití vody do okolí, se od zprovoznění Lučiny v Tachově neukázaly.

I tak se tu a tam objevují lokální povodně. Deník získal například informaci o povodni v osmdesátých letech, kdy se voda z břehů Mže vylila v současném sportovním areálu a pamětníci vzpomínají na zaplavenou cestu podél mlýnského náhonu a k pivnici U Vodníka.

I když větší povodeň by podle odborníků Tachovu v současnosti hrozit neměla, město pracuje na přípravě dalších protipovodňových opatření.

Mrazivá zajímavost

Součástí dokumentace o protipovodňovém opatření je výpočet modelové průlomové vlny, která by vznikla případným prolomením hráze vodní nádrže Lučina.

I když je stavba bezpečná, i tuto variantu je třeba posoudit. A až z ní mrazí v zádech. Vlna by se v takovém případě pohybovala rychlostí 20 až 30 kilometrů za hodinu. Její výška ve Světcích by byla 9,4 metru a do Světců by dorazila za sedm minut. Do Tachova by to trvalo 13 až 24 minut a ve městě by výška vlny dosahovala sedmi až devíti metrů. V Oldřichově by se objevila za 43 minut s výškou 7,3 metru. U osady Ústí by vlna byla opět silnější, přesahovala by těsně devítimetrovou hranici a od přehrady by sem dorazila za dvě hodiny. Velkou sílu by měla ještě ve Svojšíně i ve Stříbře, kam by dorazila za šest hodin s výškou devět metrů. Podle propočtů by taková vlna přímo ohrožovala 234 nemovitostí a 640 obyvatel Světců, Tachova a Oldřichova a další nemovitosti a obyvatele na toku do Stříbra.

Smrt ve vlnách Mže pod přehradou Lučina

Ze vzpomínek Františka Soukupa:

„V roce 1975, nevím, zda to bylo začátkem roku, nebo až koncem roku, mne zavolala tehdejší Veřejná bezpečnost (nynější policie), že by potřebovali pomoc od tachovských potápěčů s vylovením vojenského automobilu, tzv. Gazíka, z řeky. Bylo nám divné, proč volají na pomoc potápěče, když ve Mži teče vody pod kolena. Domluvil jsem se s nimi a vyrazili jsme na pomoc tři. Standa Matula, Pepík Novák a já. Na domluveném místě u můstku přes řeku pod přehradou Lučina už na nás čekali příslušníci VB , Pohraniční stráže a jeřáb. Tam jsme se teprve dozvěděli, co se stalo a co od nás chtějí. Při pohledu z můstku jsme viděli vojenský gazík, který byl v řece otočený na střechu a z vody byla vidět jen kola. Náš první úkol byl umístit lana jeřábu tak, aby jeřáb gazík jen opatrně nadzvedl. Přítomní důstojníci měli strach, že vojáci, kteří si v sobotu vyrazili s gazíkem na flám, naložili do něj také nějaká děvčata. Po mírném nadzvednutí gazíku jsme začali chytat drobné věci, které z auta vypadly. Po dalším malém nadzvednutí jsme vyprostili dva vojáky bez známek života. Žádná děvčata tam nebyla. Vojáci měli smůlu – když auto přerazilo zábradlí u můstku, obrátilo se na střechu a zapadlo do úzké tůňky pod mostem. Tím nešly dveře otevřít. Oba vojáci se – podle polohy těl – možná snažili dostat z gazíku ven jeho zadní částí. Jak se vojáci jmenovali a odkud byli, jsme se nikdy nedozvěděli."