„Vesměs byly využity stávající trasy, na několika místech byl přebudován povrch. Stezka vede místy po asfaltu, částečně také po lesní cestě," řekl Deníku starosta Stříbra Bohuslav Červený. Ten také v den slavnostního otevření absolvoval cestu ze Stříbra do Lhoty na kole.

Přípravné práce začaly už před třemi lety. Náklady na tyto úseky o délce 3,2 kilometry spolkly bezmála 7,9 milionů korun. „Mezi Vranovem a Lhotou u Stříbra se trasa skládá ze čtyř etap. V úterý se zprovozňovaly dvě z nich. Byly to části mezi Lhotou u Stříbra a Sytnem a mezi železničním viaduktem ve Stříbře a Vranovem. Zbývají tedy zprovoznit další dva úseky, a to Sytno – Svinná a dál ke stříbrskému železničnímu viaduktu," uvedl Červený.

Včera zprovozněné úseky jsou však jen pověstnou kapičkou v moři. Po dokončení by turista z Paříže do Prahy měl ujet přibližně jeden a půl tisíce kilometrů. „Ovšem zatím nejsou zdaleka zprovozněny všechny úseky. Kdy se tak stane, to záleží především na rozhodnutí dotčených obcí," uvedl Jiří Ševčík, manažer projektu v Plzeňském kraji, kde cyklostezka vede od hraničního přechodu Železná na Domažlicku až k Plzni.

Ovšem jestli se tak stane, je zatím nejisté. Důvodem je nutnost finančního příspěvku, kterým se v tomto projektu musely podílet samotné obce. Jestliže město Stříbro do této chvíle přispělo částkou 1,2 milionu, Vranov zaplatil 222 tisíc. A to je podle starostky Miloslavy Svobodové pro obec velká částka. „Těch dvě stě tisíc je přibližně sedmina našeho ročního rozpočtu," uvedla.

Zdroj: Youtube

Otevření stezka se zúčastnili starostové tří dotčených obcí, Stříbra, Vranova a Sytna. Nechyběli zástupci partnerských obcí z Německa ani představitelé kraje a organizací podílejících se na projektu. Kvůli sedmině z rozpočtu obce, který příspěvek na stezku spolkl, je vranovská starostka k dalšímu rozšiřování trasy na území obce skeptická. Ale projekt s tím počítá. „Za těchto podmínek nebudu souhlasit s dalším pokračováním. Jedině, že by se našel nějaký sponzor. Zatím nás zhruba 350 metrů vyšlo na 220 tisíc. A to je moc. Projekt počítá v další etapě s trasou ještě delší. Příspěvek na tento projekt byl jeden z důvodů, proč jsme museli odložit opravu kapličky ve Svinné. Navíc, cyklistů se v okolí obce pohybuje dost, takže si myslím, že další budování stezek by na jejich počet nemělo zásadní vliv," podělila se o svůj názor starostka Vranova Miloslava Svobodová.

Sytno přispělo do společného projektu částkou přibližně 730 tisíc korun. Podle starosty Václava Bodiše by projekt mohl obci pomoci. „Máme zde místní pohostinství, to by turisté mohli využívat k občerstvení. A myslím, že cestu využijí i naši obyvatelé. Byla vybudována hezká cesta, která láká k procházkám do okolí," řekl Deníku starosta Bodiš.

Otevření stezky

„Čekají nás celkem tři části. První je přípitek, druhá je přestřižení pásky a třetí, tou nejlehčí, je dojezd do Lhoty na občerstvení," zahájil starosta Stříbra Bohuslav Červený setkání, které se konalo k zprovoznění cyklotrasy.

Slavnostní zprovoznění části panevropské cyklotrasy.

„Dnes jsem oprášil kolo a dres a chystám se to zde vše nafotit. Jednak pro sebe a také pro městský úřad. Mám malé děti, tak nestíhám moc jezdit, ale předpokládám, že se k cykloturistice opět vrátím," sdělil Deníku těsně před zahájením projížďky Jan Vačviric ze Stříbra. Myslí si, že podobné akce by mohly posílit cykloturistiku na Stříbrsku. „Lidé zde hodně jezdí na kole a mohou více. Když se projdete podél řeky, často vás míjí nějaký jednotlivý cyklista nebo i celé rodiny s malými dětmi. Terén zde není zrovna přívětivý pro začínající kolaře, ale pokud budou mít kam jít, jako například sem do hornického skanzenu, jistě přijedou."

Dalším, kdo se vydal na novou cyklostezku, byl Karel Ganaj. Původně se věnoval běžeckému sportu, v současné době přesedlal na kolo. „Lákalo by mě to vydat se po stezce z Prahy do Paříže. Musel by být ale dobrý a vyrovnaný kolektiv cyklistů," řekl Ganaj a ví, o čem mluví. „Jezdili jsme s Cyklodrakem do Německa a to i tři sta kilometrů s menšími přestávkami za jeden den," dodal zkušený cyklista.

Nápad vyprojektovat mezinárodní cyklistickou spojnici mezi Českem a Německem se zrodil v roce 2001. V zemském okrese Neustadt a.d. Waldnaab, který leží u hranice s Českou republikou. Tehdy byla tamní odstavená železniční trať přebudována na cyklostezku, mimo jiné s pomocí prostředků Evropské unie. Jednalo se o rozhodující popud pro vybudování pokračování zmíněné panevropské cyklostezky také na české straně.