Výprava z Tachovska měla zastoupení ve všech kategoriích, tedy mezi králíkáři, holubáři a chovateli drůbeže. Jejich konkurenty byli chovatelé ze všech okresů Plzeňského kraje, také z Chebska a Sokolovska.. „Výstavní kolekce tentokrát nedorazily z Domažlic a Karlových Varů,“ uvedla za tachovské účastníky Zdeňka Kantová s tím, že každá územní organizace mohla vystavit až šest kolekcí zvířat v každé odbornosti.

Tachovská skupina byla zastoupena členy z několika organizací – z Kladrub, Tachova, Stříbra. „Výstavu obeslalo 89 vystavovatelů a oceněno bylo více než 500 zvířat – 234 králíků velkých, středních, malých i zakrslých plemen, 39 voliér vodní i hrabavé drůbeže a 234 holubů mnoha barevných rázů a plemen,“ doplnila Kantová.

V konečném hodnocení jednotlivých kategorií dosáhly chovatelské kolekce z Tachovska jednoho čtvrtého místa (v sekci králíků) a dvou pátých (drůbež, holubi). V celkovém součtu to znamená konečné čtvrté místo, na stupních vítězů skončili zástupci okresů Klatovy, Rokycany a Plzeň.

„Většina vystavených zvířat byla na výstavě prodejná, a tak mnozí návštěvníci využili možnosti nákupu chovného materiálu do nové sezony,“ uvedla dále s poděkováním okresní organizace za reprezentaci oblasti.

Nejbližší chovatelskou akcí v okrese bude 16. listopadu místní výstava králíků, holubů a drůbeže v Tachově, následující týden, 22. a 23. listopadu, se pak ve Stříbře uskuteční propagační výstava okrasného ptactva.