Začátek května byl pro milovníky Českého lesa ve znamení několik exkurzí, které v rámci programu Pojďte s námi do přírody pořádá AOPK ČR společně s Muzeem Cheb a dalšími organizacemi. V doprovodu fundovaných průvodců tak účastníci vyrazili údolím Hadovky, na vrch Krasíkov, za obojživelníky na Kolm, za historií česko-bavorského pohraničí a s ornitology se seznámili s různými druhy ptactva.

V pátek 3. května se skupina jedenácti účastníků sešla na železniční zastávce v Břetislavy. Po naučné stezce „Ke Studánce lásky“ se vydala do údolí Hadovky s vlhkými loukami, kde roste ocún jesenní a olšinami s pérovníkem pštrosím. Poté vystoupala listnatými lesy s květnatým bylinným podrostem s pižmovkou mošusovou, plicníkem lékařským, jaterníkem podléškou, prvosenkou jarní a dalšími rostlinami na vrch Krasíkov se zříceninou hradu Švamberk. „Odměnou pro návštěvníky pod Krasíkovem byla možnost uvidět silně ohrožený druh orchideje vstavač bledý,“ uvedla mluvčí AOPK Daniela Hlinková. Výprava dále pokračovala do Konstantinových Lázní na Prusíkův pramen. Průvodkyně Ivona Matějková ze Západočeského muzea ukázala účastníkům během 12 km exkurze více než 30 druhů rostlin a u léčivých bylin popsala jejich účinky.

Píďa je osmikilový psí kříženec jezevčíka, který je na svůj věk neobvykle aktivní a hravý.
Aktivní psí dědeček Píďa z Tachova čeká na svého páníčka

O den později se i přes nepřízeň počasí v sobotu 4. května vypravili zájemci v Tachově s ornitologem Martinem Liškou z Muzea Českého lesa v Tachově a Milenou Prokopovou z AOPK ČR podél Mže k minerálnímu prameni a k samotnému Muzeu Českého lesa, kdy se cestou seznámili s hlasy dvaceti opeřených pěvců. „Výprava se seznámila také s hlasem ptáka roku 2024 rehka domácího,“ popsala průběh akce Daniela Hlinková. Za ptačím zpěvem se vypravil se svojí rodinou také Vojtěch Horák z Kladrub. „Bylo to moc zajímavé a moc se nám tahle akce líbila,“ řekl Deníku. Největší atrakcí celé akce se stala kachna zachycená do odchytové sítě.

A sobota patřila také obojživelníkům. Průvodkyně Zuzana Blažková z AOPK ČR provedla účastníky exkurze od přírodní rezervace Podkovák až k přírodní památce Na Kolmu. Cestou objevili 15 čolků obecných, jednoho čolka horského a také skokana krátkonohého. V tůních pak spatřili karase obecného a poměrně vzácnou pijavici koňskou. Nejzajímavějším nálezem však byl vodomil černý v Honzově rybníce na Kolmu. Jedná se o první nález tohoto obrovského potápníka v Českém lese. Živí se převážně vodními rostlinami, příležitostně pak i dravě např. jikry. Larvy jsou dravé, hlavní kořistí jsou vodní měkkýši.

Z rybářského závodu na Horce II.
Tipy na víkend: retro diskotéka, RZC Rammstein Tribute show či rybářské závody

V neděli 5. května se pak třináct nadšenců vypravilo za historií česko-bavorského pohraničí. Průvodce Antonín Hříbal provedl výpravu od zaniklé osady Pleš, kde dříve stávala stovka domů, které obývalo více jak 700 lidí, okolo Velkého Zvonu až k vyhlídce a Kocovým kamenům. Na samotném vrcholu Velkého zvonu se nachází osmipatrová rozhledna nápadně připomínající šumavský Poledník. Čtyřicetimetrová betonová věž byla postavena v roce 1976 a sloužila ke sledování radiotechnických cílů a navigačních systémů letadel NATO. Působili tu také vojáci Sovětské armády. Věž dodnes slouží České armádě. Do roku 2010 se tu konaly dny otevřených dveří pro veřejnost. „Někteří z výpravy zkoušeli zazvonit na zvonek na vratech, ale marně. Prohlídka už není možná,“ popsala marný pokus o návštěvu vojenského objektu mluvčí AOPK ČR. Třináctikilometrovou vycházku zakončili účastníci výhledem do krajiny z německé rozhledny Böhmerwaldturm na vrchu Ebene. „Český les, Bavorský les, Hornofalcký les i Šumavu jsme měli jako na dlani,“ uvedl průvodce Antonín Hříbal. „Je úplně super, že jsou pořád zájemci o přírodu a historii pohraničí, kteří dorazí na akce pořádané agenturou. Myslím, že to vhodná kombinace jít do přírody na výlet a společně si povídat o zajímavostech, které třeba ani mnohdy nejsou v turistických průvodcích. Na nedělní akci dorazili lidé až z Chebu nebo Plzně. Další z výletů, kde budu průvodcem, je plánován na začátek podzimu, kdy společně navštívíme oboru Srdíčko s jeleny, daňky a muflony a také si něco řekneme o životě bobrů i zavítáme do nového moderního resortu Český les,“ dodal Antonín Hříbal.