Tento zákaz byl vydán zhruba před měsícem kvůli havarijnímu stavu sloupu s trnovou korunou, kterému mohlo hrozit zřícení. Město na základě statického posouzení rozhodlo, že sloup bude odstraněn. V letošním roce a částečně také v roce 2020 počítá město s celkovou revitalizací pietního místa na Mohyle.