„Uskutečnila se zde kontrola z Ministerstva vnitra. Celá věc se týká předchozího zastupitelstva," zmínil v úvodu současný starosta obce Jiří Šefčík.

„Ministerská kontrola shledala nedostatky při prodeji obecních pozemků. Podle vyjádření úředníků byl tento prodej nezákonný," pokračoval starosta. „Zastupitelstvo by nyní mělo toto usnesení zrušit. To ale neuděláme. My jsme výsledky kontroly pouze vzali na vědomí. Je to proto, aby ministerstvo samo dalo podnět ke Krajskému správnímu soudu, který poté rozhodne. Tento postup jsme zvolili z toho důvodu, protože jsme přesvědčeni, že výrok soudu bude mít větší váhu při jednání s se současnými vlastníky dotčených pozemků," vysvětlil taktiku obce Šefčík.