Ostrovský park patří dodnes mezi unikátní a ojedinělý, což je hlavním důvodem, proč se ho město snaží udržovat v co nejpůvodnější podobě. Proto když zub času zapracoval na vstupní Bílé bráně, rozhodlo se pro její opravu včetně zrestaurování erbu, který ji zdobí. „Když jsem dostal nabídku podílet se na opravě ostrovského erbu, neváhal jsem, je to krásná práce“ řekl Deníku tvůrce prvků, které se nazývají „poklady“, Jiří Kouřil.

Ten na zrestaurování pracuje společně se skupinou plzeňských restaurátorů.  Sám Kouřil vytvořil právě pět symbolů erbu nad portálem.  Symboly znázorňují existenci pěti rodů, které na zámku žily a působily, každý symbol pro jeden rod.  Zajímavostí je, že originály pokladů se dle Jiřího Kouřila nedochovaly, existuje pouze rytina z 19. století, podle níž sochař vytváří repliky. „Kopie se dělá pouze v případě, že máte k dispozici originální dílo. Já tvořím v tomto případě repliky. A to každou dvojmo neb na erbech jsou umístěny z obou stran brány, návštěvníci se jeho jedinečností mohou kochat jak při vstupu, tak při východu z parku,“ prozradil kamenosochař. 

Poklady, které na branách byly doposud,  byly při posledním zrestaurování vyrobeny formou tzv. výdusků. Do formy se dusáním pěchuje polosuchá směs na betonové bázi, čímž vzniká umělý kámen. Jeho životnost se ale nedá s poctivým kamenem vůbec srovnat. Životnost výdusku je asi 15 až 20 let. Pravdou zůstává, že je to rychlejší a levnější varianta tvorby repliky nebo kopie. Dílo sekané sochařem do skutečného kamene je samozřejmě podstatně dražší. Je to totiž časově o hodně náročnější než samotné výdusky. Navíc pokud ho nepoškodí vandal nebo nečekané povětrností podmínky, vydrží běžně jeden a půl století,“ vysvětlil dále tvůrce. Poklady tvoří z božanovského pískovce. Tento materiál zvolil úmyslně neb je hrubozrnný, čímž se svojí strukturou vzhledově více pasuje k tomu, co původně z kamenných prvků na branách zůstalo.

Práce na deseti pokladech z erbu, jehož rozměry jsou cca 2x2 metry, zabrala tuněchodskému sochaři  4 měsíce. V současné době spěje s tvorbou do závěrečné fáze, aby následně společně se spolupracujícími restaurátory osadili celé erby na svá místa.