Po loňském rozšíření a vylepšení kamerového systému v Plané chce radnice pokračovat v tomto trendu i letos. Další kamery chce město pořídit během podzimního období.

Loni město Planá modernizovalo a rozšiřovalo městský kamerový dohledový systém s pomocí dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj. Jak Deník informovala starostka Martina Němečková, Planá obdržela na tento projekt dotaci ve výši 670 tisíc korun. „Celkové náklady činily 1,2 milionu korun," uvedla Němečková.

V současné době zahrnuje městský kamerový systém v Plané dvě dohledová pracoviště. „Je to na obvodním oddělení Policie ČR, kde je zajištěn monitoring 24 hodin denně. Druhé dohledové pracoviště je v kanceláři Městské policie. Tam je příležitostný dohled a možnost přehrávání záznamů," uvedla starostka s tím, že kamery jsou umístěny na třinácti místech po celém městě, přičemž někde jsou zdvojené.

Kamery jsou na policii i městskou policii napojeny optickými kabely a jsou instalovány v místech, která vytipovala policie i radnice a kde to také dovoluje síť optických kabelů.

„V letošním roce bychom rádi doplnili kamery na další tři místa. I na toto rozšíření žádáme Plzeňský kraj o podporu," řekla Deníku plánská starostka. Rozhodnout o přidělení dotace by mělo zářijová schůze zastupitelstva Plzeňského kraje.

„Pokud se nám podaří získat dotaci, chtěli bychom osadit kamery v parku a na dětském hřišti ve Fučíkově ulici. Třetí kamera bude umístěna u kostela, kde nahradí současnou nevyhovující kameru," dodala Němečková.