Uvedl to starosta Martin Záhoř. „V tomto čase je pro mne velikým potěšením sledovat, jak se ve Stříbře semkli někteří lidé a začali dobrovolně městu pomáhat. Musím zmínit zejména dobrovolnice a dobrovolníky, kteří šijí roušky, dále ty, kteří je rozvážejí, distribuují. Zatím jim děkuji jenom tímto způsobem, až to vše skončí, uděláme oficiální přijetí na radnici, kde budou oceněni osobně,“ uvedl a přidal poděkování také těm lidem, kteří nabídli bezúplatnou pomoc, kterou město určitě využije při plánované distribuci materiálu, dodaného vládou.

„Děkuji také všem příslušníkům Integrovaného záchranného systému, kteří jsou v tomto období v plném nasazení a v první linii boje proti virovému onemocnění,“ dodal starosta a tlumočil poděkování rovněž pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům města a městských organizací za podporu a spolupráci při řešení krizové situace, také radním města a zastupitelům za jejich činnost a návrhy.

Niky na schodišti ukrývaly fresky.
Niky na schodišti ukrývaly fresky