Tam se totiž konalo tradiční vítání občánků. Děti, rodiče a příbuzné uvítal předseda Sboru pro občanské záležitosti Ilja Karásek spolu s Milenou Lepičovou a Zdeňkou Horváthovou.

„Několik dětí bylo omluveno, takže jich přišlo trochu méně. Vítání do obce je zde dlouholetou tradicí, rodiče dětí se podepíší do pamětní knihy a dostanou drobné dárky,” uvedl předseda Sboru pro občanské záležitosti Ilja Karásek. Další akcí SPOZu bude setkání seniorů s představiteli města, které je plánováno na 5. října od 16 hodin ve stříbrském kulturním domě. Přestože byli pozváni rodiče celkem šestnácti dětí, k této malé slavnosti se jich dostavilo pouze devět z nich. Mezi přivítanými byl Tereza Zíková, Daniel Kažimír, Jaroslav Nedbal, Adam Černý, Nicole Kolářová, Adam Hlaváček, Patrik Honzík, Amálie Matulková a Anežka Baxová.

Martina Sihelská