Miminka vítal předseda Sboru pro občanské záležitosti Ilja Karásek, pomáhaly mu také Zdeňka Horváthová a Milena Lepičová. Hezké básničky přednesly děti z mateřinky pod vedením Sabiny Belayové.

„Vítali jsme čtyři děvčátka a sedm chlapců. Také první dvojčátka. Pozváno bylo více dětí , někteří rodiče se však nedostavili. Další vítání bude po naplnění požadovaného počtu dětí, už jich máme několik hlášeno," uvedla Milena Lepičová.

Mezi šťastnými maminkami byla i Markéta Kunstová, která na radnici přivezla svého prvorozeného synka Matyáše. „Bylo to velmi pěkné uvítání do života. Dostali jsme dárky, květinu, pamětní list. Matyáškovi jsou čtyři měsíce a mateřskou dovolenou mám spíše plnou starostí, ale samozřejmě hezkých. Jen jako dovolená mi to zrovna nepřipadá," smála se maminka, která říká, že druhého potomka plánují asi tak za tři nebo čtyři roky.

Martina Sihelská