Pravděpodobně nezodpovědní obyvatelé bytů zde vyhazují všechno, co se jim zkrátka nehodí. „Od pracovníků, kteří se starají o vývoz odpadu, jsem se dozvěděla, že při pondělní službě nalezli kolem popelnic a kontejnerů na sídlišti Rapotín odpad, který do popelnic nepatří," informovala pracovnice městského úřadu Marie Multušová.

„Každý odpad patří do předem určené nádoby," shodují se strážníci městské policie.

Pokud je v popelnicích odpadu málo a kolem jsou nějaké pytlíky, pracovníci je sbírají a do popelářského vozu putuje všechno. Pokud nezodpovědní majitelé bytů a nájemníci vyklidí celý byt a podél kontejnerů naskládají všelijaké harampádí, to pracovníci svozu odpadu přijmout nemohou.

„V tomto případě musí vzít veliký vůz a odvézt to, protože by najezdili více kilometrů než normálně. V tomto případě jde zodpovědnost za městem, a to se o odvoz nejen že musí postarat, také ho i zaplatit," poznamenala Multušová.

Lidé by měli vědět, kam který odpad patří. V Tachově je několik míst, kde lze odpad zdarma odevzdat a přesto se najdou lidé, kteří jen sejdou schody a nedělá jim žádný problém rozebrat skříň u popelnic, kde nábytek nemá co dělat. V Tachově se tedy může stát, že se kvůli vyšším nákladům za mimořádné úklidy zvýší poplatky za odpad.

„Bohužel se možná kvůli těmto lidem zvýší poplatek za komunální odpad," upozorňuje Multušová. V současné době se v Tachově platí pět set korun ročně na trvale bydlícího občana.

Pokud jste svědky toho, že váš nezodpovědný soused tahá ke kontejnerům to, co do komunálního odpadu nepatří, neváhejte a kontaktujte městskou policii.

V Tachově jsou dva sběrné dvory – jeden je v Americké ulici, je určen velkoobjemovému odpadu, bioodpadu, železu a stavebnímu odpadu – druhý je ve Vilémovské ulici, sem patří zpětný odběr elektrozařízení a nebezpečný odpad.

Každý rok na jaře je pro obyvatele Tachova připraven i svoz velkoobjemového odpadu, kdy je v ulicích přistaven kontejner a je pro veřejnost zcela zdarma. Sem mohou obyvatelé Tachova odložit bezplatně vše, co nepotřebného nashromáždí.