V okolí stezky jsou louky, několik tůní i rybník a právě tato místa se stala cílem pro pozorování různorodého života. „Díky těmto tůním se zde zvýšila různorodost rostlinná i živočišná,“ řekla průvodkyně a zooložka Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Malá poznávací výprava dorazila právě k tůním, kde ale dříve stávala nyní zaniklá obec Stoupa. Tůně poskytují prostor pro život například obojživelníkům, ale také vodnímu hmyzu i vážkám.

„Čolek obecný se pozná od jiných druhů čolků podle tmavého pruhu táhnoucího se přes oči,“ ukázala zooložka na obojživelníka. Dalším živočichem byl obří potápník. Tento brouk je v podstatě dravec, živí se hmyzem, drobnými rybami, obojživelníky a dalšími vodními živočichy. Z pavouků se na louce objevila maloočka smaragdová. Pro člověka není nebezpečná, ale její kousnutí může způsobit otok a mírnou bolest, příznaky do dvou dnů zmizí.

Vítěznou fotografii zaslal Jaroslav Špaček z Domažlic
Vítězná fotografie z vyjížďky veteránů je od Jaroslava Špačka z Domažlic

Výprava pak pokračovala ze Stoupy přes zmiňovanou leštírnu k Huťskému rybníku a zpět do Knížecí Huti. Další akce v rámci cyklu Pojďte s námi do přírody zavedou zájemce například na bývalé vojenské cvičiště na Cechu, kde v pátek 2. června bude tématem hmyz, a chystá se také Rysí den, a to na čtvrtek 8. června v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem.

Hmyzí svět na bývalém vojenském cvičišti aneb na Cechu to žije

Budeme pátrat po motýlech, čmelácích a dalším hmyzu sedícím na rostlinách, listí i holé zemi. Traviny, byliny i dřeviny budeme smýkat entomologickou síťkou a pokusíme se demonstrovat úžasnou bohatost této lokality danou širokým spektrem stanovišť – suché i vlhké louky, okraj lesa, břeh rybníka, krátkostébelná stanoviště, obnažená půda… Tato lokalita téměř při každé návštěvě něčím překvapí, třeba se dočkáme i na naší společné exkurzi. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických her pro školáky i předškoláky. Nebojte se s dětmi přijít, určitě se nudit nebudou!

Den: pátek 2. června 2023

Čas: 15:50 (konec cca 17:30)

Místo: Sraz před rozhlednou na Panském vrchu.

Doprava tam: bus Mariánské Lázně (15:20) – Drmoul, Panský vrch (15:39).

Doprava zpět: bus Drmoul, Panský vrch (17:44, 19:04) – Mariánské Lázně (18:00, 19:20).

Trasa: Terénem i po cestách bývalého vojenského cvičiště Cech Svatého Víta, délka cca 2–3 km.

Průvodci: Libor Dvořák a Mgr. Kateřina Dvořáková (oba ZO ČSOP Kladská)

Kontakt: L. Dvořák, tel.: 608 172 434

Pejsek Míša byl krutě týrán. Uvázaný u zdi, řetěz měl zarostlý do krku. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické.
Otřesné. Pes byl připoutaný na skobě u zdi, řetěz měl zarostlý do krku

Rysí den

Přijďte s námi strávit den s rysem ostrovidem, naší největší kočkovitou šelmou. Připraveny jsou pro vás přednáška a tvořivá dílna. Podrobnější informace budou sděleny před konáním akce na ceskyles.nature.cz.

Den: čtvrtek 8. června 2023

Čas: 13:00–16:00

Místo: Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem (býv. Stará pošta).

Doprava: TAM a ZPĚT: pouze individuální

Přednášející: RNDr. Martin Strnad (AOPK ČR)

Kontakt: D. Hlinková, tel.: 737 998 099