Soutěž si klade za cíl dostat do podvědomí dětí, jak se chovat při mimořádných událostech, seznámit se s problematikou ochrany obyvatelstva a požární ochrany.

„Soutěž pořádáme již několik let. Dvě nejlepší družstva postupují do krajského kola v Plzni," uvedla za pořadatele Adéla Červená.

„Pro děti budeme mít připraveno devět stanovišť, u nichž budou muset prokázat své teoretické i praktické znalosti z několika okruhů. Soutěžní úkoly se budou týkat například využívání linek tísňového volání, evakuace osob, poskytování první pomoci, přenášení raněného, bezpečnosti silničního provozu a dalších okruhů," vyjmenovala Adéla Červená.

Děti ale budou mít připravený i nesoutěžní doprovodný program. Profesionální hasiči jim předvedou svoji techniku, pochlubí se vybavením moderního pracoviště, ukáží zásahová vozidla. „V poledne přistane na celou hodinu u zbrojnice dokonce helikoptéra s leteckými záchranáři. Děti se mají na co těšit," dodala Červená.