„Tento vyhlášený obraz putuje po celé Evropě a zavítá i k nám do Tachova. Je veliký 60 na 90 centimetrů a váží se k němu četná vyslyšení proseb a modliteb,“ popsal Deníku tachovský farář Václav Vojtíšek. „Znesváření manželé se v jeho blízkosti dávají zase dohromady a nacházejí cestu k usmíření, lidé v jeho blízkosti nacházejí cestu k víře, děti se stávají poslušnější vůči svým rodičům. Všichni jsou naplněni nevšedním pokojem a mírem. V blízkosti tohoto obrazu je cítit Boží přítomnost,“ uvedl tachovský farář.

Průvodkyní obrazu je bývalá farnice z Tachova Eliška Kapalínová. Ta přiveze dílo nejdříve do Starého Sedliště, kde si budou moci zájemci Pannu Marii Schoenstattskou prohlédnout 22. ledna při farních bohoslužbách od 8 hodin. Ihned poté, v 10 hodin, bude obraz k vidění při bohoslužbě v tachovském farním kostele.

„Dále bude možné v úterý 24. ledna od 17.30 hodin na faře v Tachově vyslechnout od průvodkyně obrazu více informací. Nejen o historii, ale i o jeho putování a významu. Společné posezení na faře ukončíme modlitbou posvátného růžence,“ uvedl Vojtíšek s tím, že pro farnost a věřící je možnost seznámit se s obrazem význačnou událostí.

Kdo byl páter Pozzobon

João Luiz Pozzobon se narodil 12. prosince 1904 v Ribeirao, v jižní Brazílii. Vyučil se obchodníkem. V roce 1927 se oženil, s manželkou Teres měli dvě děti. Teres brzy zemřela a Pozzobon se oženil podruhé. S Viktorií Marií Filipetovou měl dalších pět dětí. Koupil jednoduchý dřevěný dům a zařídil si malý obchod se smíšeným zbožím. V letech 1947 – 48 pomáhal po volných večerech při stavbě exercičního domu u kapličky v Sante Maria. V této době se seznámil s Schönstattským hnutím a vstoupil do první formující se schönstattké mužské skupinky. Z schönstattské rodiny v Santa Maria vzešla myšlenka, že k tomu, aby Panna Maria mohla naplnit své poslání, musí navštívit rodiny. Byly proto zhotoveny tři putovní obrazy. Poté vyrazily tři skupiny dětí vždy s obrazem a s jedním dospělým k rodinám. Jednu skupinku doprovázel Pozzobon. Ten zažil v rodinách působení Matky Boží skrze putovní obraz – od jednoduchého, prostého vyslyšení proseb, obrácení až po vyřešení bezvýchodných situací, ve kterých se jevila jakákoliv pomoc nemožná – to Pozzobona pohnulo a bylo pro něj podnětem, aby se Panně Marii dal k dispozici pro tento apoštolát. 1. května 1954 založil Sídliště šlechetné lásky k bližnímu, na znamení náklonnosti Panny Marie k chudým a potřebným. Ve stejném roce zahájil návštěvy s putovním obrazem ve školách, nemocnicích a ve vězeních. Dostává darem napodobeninu putovního obrazu. Tím začíná tzv. „organizace rodin.“ 27. června 1985 ho na jeho cestě do svatyňky srazilo nákladní auto a na následky nehody zemřel. Po smrti Pozzobona se jeho apoštolát s putujícím obrazem rychle rozšířil. Panna Maria dnes putuje v Putovní svatyňce po celém světě. Zdroj: schoenstatt.cz