Jak uvádí databáze Státního pozemkového úřadu ČR (Pozemkového fondu), nejvíce těchto parcel je v okolí Dolního Kramolína, Holubína a Pístova, tedy na území ve správě městyse Chodová Planá.

Obhospodařuje je soukromý zemědělec Ctirad Hirš. „Pozemky už mám pronajaté od začátku devadesátých let od Pozemkového fondu. Už tehdy bylo do smlouvy zaneseno, že jsou to pozemky zablokované pro církevní restituce," sdělil Deníku Hirš.

Jak dále uvedl, jedná se o několik větších celků o rozloze 12, 13 a 15 hektarů, k tomu další parcely podstatně menších rozměrů. „V jednom případě se jedná o kousek lesa, většinou jsou to ale louky, pastviny. Na jednom z pozemků býval sad, kde jsou už staré stromy," doplnil s tím, že řada pozemků je pro zemědělskou techniku těžko dostupná, jsou v kopcovitém terénu a vesměs bez objektů.

„Momentálně budu čekat, co se s tím bude dál dít," uvedl Deníku Hirš. Pozemky na Chodovoplánsku by po převodu do církevního vlastnictví připadly do správy Kanonie premonstrátů v Teplé.

Předmětem církevních restitucí jsou také pozemky v Tachově a blízkém okolí, ty by spravoval Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou. „Řád nám zaslal dopis týkající se jednoho pozemku s tím, že jej užíváme neoprávněně, budeme tedy s nimi o tom diskutovat," uvedl Deníku starosta Tachova Ladislav Macák.

Podle jeho slov se jedná o pozemek v záplavovém území poblíž Oldřichova, který je v současné době víceméně neužívaný. „Pokud se projeví, že pozemek skutečně patří církvi, předáme jej. Jinak ať rozhodne soud," doplnil starosta.

Další nemovitý majetek je na seznamu výzev pozemkového úřadu v Plané, ten by připadl do správy Redemptoristů, Náboženská matice pak je uvedena u pozemků nacházejících se na katastrálním území Jedlina.

Zástupci církví, které podávají pozemkovému úřadu výzva k vydání majetku, musí doložit, že nemovitost náležela do původního majetku církví a náboženských společností. A musí také předložit listiny, které doloží, že v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 došlo v souvislosti s daným pozemkem k majetkovým křivdám.