Atrakce pro turisty

„Naši pevnůstku si v doprovodu vnoučat přišel prohlédnout Němec, pamětník, kterému je už přes devadesát let. Dokonce nám přinesl ukázat fotku, kde je před bunkrem v roce 1938 vyfocený," popsal Deníku Petr Petr ze zmíněného sdružení. „Pro nás to byla velice potěšující návštěva. Hovořili jsme spolu otevřeně a poznali jsme tak, že výklad společné historie, který tady provádíme, je všestranně objektivní. Bereme to jako ocenění naší dlouholeté práce a snahy," vyjádřil se Petr.

Sdružení se v okolí Kladrub stará o tři pevnůstky. Objekt nejblíže ke klášteru už je nějakou dobu přístupný veřejnosti a je uveden do stavu z roku 1938. Podobou i vybavením. Současný stav pevnůstky odpovídá době předválečné mobilizace. Veškeré vybavení je originální – zbraně, technické zázemí, věci osobní potřeby, mobiliář, výdřeva (která sloužila jako zvuková izolace). „Výdřevu jsme získali z jiného obranného objektu a pečlivě kus po kousku přenesli a instalovali sem," popsal Petr. Cestu si sem každé léto najdou stovky turistů a zájemců o vojenskou historii. „Letošní sezona už skončila, byla v počtu návštěvníků o něco slabší než před rokem," doplnil.

Členové kladrubského vojenského sdružení se starají ještě o další dva řopíky (zlidovělý název je odvozen podle zkratky Ředitelství opevňovacích prací). V jednom z nich se jim podařilo letos izolovat stropy a v příštím roce by jej chtěli otevřít. K vidění bude v podobě ze 60. let minulého století.

Jak získat řopík

Československá armáda vybudovala v meziválečných letech podél hranic několik tisíc pevnůstek. Například jen v okrese Tachov jich Ministerstvo obrany eviduje 142. Řada z nich slouží jako malé muzeum, mnohé jsou opraveny, zrestaurovány, zpřístupněny veřejnosti. Naprostou většinu z nich ale stále vlastní stát, tedy Ministerstvo obrany. Získat je do užívání není zas takový problém, získat je do vlastnictví je ovšem běh na dlouhou trať. „Objekty ministerstvo převádí, jsou-li majetkoprávně uspořádány, tedy geometricky zaměřeny, zapsány v katastru nemovitostí a vyřazeny z užívání, poté prohlášeny za nepotřebné pro resort obrany," informoval Deník Jiří Caletka z tiskového odboru Ministerstva obrany. Na přelomu loňského a letošního roku byla v katastru nemovitostí evidována, nebo připravena k evidenci zhruba polovina ze 142 pevnůstek na Tachovsku.

Přednostně je objekt nabízen vlastníkům pozemku, na kterém stojí, případně městům, obcím. Řeší se rovněž bezúplatné převody právě pro historické prezentace, tedy různým sdružením a klubům vojenské historie. „Pro získání stavby opevnění do vlastnictví nebo dočasného využití musí žadatel písemně odlovit přímo Ministerstvo obrany," doplnil Caletka.

Armáda s dalším využitím objektů nepočítá. Výjimkou je podle Caletky několik stálých opevnění, které využívá jako sklady nebo meteorologické stanice. Z celkového počtu více než 5000 objektů se ale jedná o pouhý zlomek.

Pevnůstky u Stříbra

Jedna z nejhustějších sítí objektů lehkého opevnění se nachází v okolí Stříbra – a několik je jich přímo ve městě. „Na území města a jeho spádových částí je 31 těchto objektů. O osm z nich má zájem přímo město, opakovaně jsme žádali Ministerstvo obrany o převod," řekl Deníku vedoucí odboru výstavby Městského úřadu ve Stříbře Vladislav Hanzlíček s tím, že objekty, až získá do svého vlastnictví, předá město klubu vojenské historie, který se o ně stará.

Některé pevnůstky ve Stříbře jsou opravené a občas i přístupné. Patří mezi ně objekt v sousedství střelnice. „Prošel rekonstrukcí, byla mu také opětovně přistavěna protizáplavová šachta, která byla v padesátých letech zbořena. Snažili jsme se dodržet vše podle nám dostupných archivních podkladů. Dnes mohou návštěvníci vidět bunkr tak, jak byl vybaven v roce 1938," uvedl Jakub Klíma z Klubu vojenské historie 18. pěšího pluku z Plzně, který se o bunkr stará.