Tradiční slavnosti se zde pořádají zcela v historickém duchu, na nádvoří zámku jste mohli nakoupit v dobovém jarmarku, prohlédnout si a dozvědět se něco z ukázek řemesel, zahrát si středověké hry pro děti i pro dospělé.

Hlavní program se odehrával na pódiu zámecké louky. V programu nechyběla ohňová vystoupení, kejklíři, program moderoval zkušený herold, který návštěvníkům po celou dobu přibližoval důležité mezníky historie borského hradu a zámku.

„Největším lákadlem pro letošní ročník byl jistě rytířský turnaj na koních v podání šermířské a kaskadérské společnosti Štvanci," uvedla kastelánka borského zámku Galina Marianna Kortanová.

Zmíněný souboj se udál na louce u rybníka. Herci se předvedli nejen v dokonalých kostýmech, ale také na koních, které poutali pozornost malých i velkých diváků. Ti je s úžasem pozorovali a sledovali.

Slavnosti mají svou tradici, jednak svým datem, který je vždy v polovině měsíce července a také programem, neboť se pořadatelé snaží dbát na to, aby slavnosti byly historické. Program je tedy přizpůsobený různým historickým dobám a také řemesla, stánky a hry jsou v dobovém duchu.

„Večerní programy jsou velmi oblíbené pro svou tajemnou atmosféru doplněnou ohňovými efekty. Snažíme se program připravovat tak, aby většina šermířských scének byla určena pro všechny věkové kategorie, ale hlavně pro děti," doplnila kastelánka Kortanová.

Večerní program byl už tradičně zakončen ohňostrojem.