Stávající ředitel Základní školy Bor Jaroslav Linek odchází do důchodu. Výběrové řízení vyhrál Martin Šrámek. Ten se ale zároveň přihlásil a vyhrál výběrové řízení na ředitele stříbrské základní školy v Gagarinově ulici.

„V této škole jsme se rozhodli pro výběrové řízení proto, že stávající ředitel Karel Mužík přesluhuje a má nakročeno do důchodu," zdůvodnil starosta Stříbra Bohuslav Červený.

Martinu Šrámkovi, vítězi obou konkurzů, se tak naskytla možnost výběru ze dvou ředitelských míst – v Boru a Stříbře. „Zvažoval jsem klady a zápory obou škol a nakonec jsem si vybral Bor, přestože to pro mě bude znamenat dojíždění ze Stříbra," uvedl Martin Šrámek.

V současné době působí tento pětatřicetiletý učitel prvního stupně s dvanáctiletou praxí na Základní škole Mánesova ve Stříbře. „Žádné zásadní změny v borské škole neplánuji, prioritou bude dobré fungování školy. Musím se především nejprve seznámit se vším, co obnáší ředitelský post, který pro mě znamená nové a dosud nepoznané povinnosti, novou administrativu," řekl.

„Dohodli jsme se, že nový ředitel nastoupí k datu 1. srpna," doplnil informace starosta Boru Petr Myslivec.

„Ve Stříbře se na druhém místě ve výběrovém řízení umístila stávající učitelka školy, která působí na prvním stupni, Květoslava Špilerová. Od nového školního roku bude ředitelkou školy," doplnil informace starosta města.

Také v Plané za Jindřicha Kolesu, který odchází do důchodu, nastoupí nový ředitel. Výběrové řízení vyhrál Luboš Beran ze Sokolova, učitel matematiky a zeměpisu s dvacetiletou praxí. Bude šéfovat velkému kolosu, po prázdninách se totiž obě plánské základní školy spojí do jednoho právního subjektu.