Opravu sociálek totiž provází velká prašnost a hlučnost, která zatěžovala především pacienty.

„Jako stavaři je mi jasné, že se jedná o doprovodný jev každé stavby. To ale pacienty ani zdravotnický personál zajímat nemusí,“ uvedl Miroslav Sívek z Tachova, který do plánské polikliniky dochází na rehabilitaci.

Stejného názoru je i Františka Konečná z Plzně. „Jenom jsem se chtěla v poliklinice na něco zeptat. Doporučila mi to moje švagrová. Bohužel jsem byla v nesprávné chvíli na nesprávném místě. Jakmile jsem viděla ten neprůhledný prach, okamžitě jsem budovu opustila,“ podotkla.

Lékaři mají ve věci jasno. „Od začátku jsem byl proti, aby se rekonstrukce sociálních zařízení dělala za chodu polikliniky. Měla se provádět buď v době, kdy jsou ordinace zavřené, nebo o víkendech. V čase, kdy se tu pohybují pacienti, je to absolutně nepřípustné,“ poukazuje praktický lékař Viktor Leukanič.

Stejného názoru je i internistka Jana Křístková, která si na organizaci práce stěžovala u zadavatele stavby, kterými jsou Plánské služby. „Samozřejmě jsme všichni rádi, že k opravám konečně došlo. Nicméně způsob, kterým práce probíhají, je přinejmenším zvláštní. Nepovažuji za běžné, aby se hrubé stavební práce, například bourání pneumatickým kladivem, prováděly za plného provozu, kdy je poliklinika plná nemocných lidí. Prach, přes který není vidět, není příjemným společníkem v čekárně. Nemluvě o tom, že řadě pacientů tato okolnost zhoršila zdravotní stav,“ uvedla lékařka.

Trpěli především pacienti s dýchacími obtížemi. „Měl jsem tu astmatický záchvat. Sotva jsem pacientku zbavil dušnosti, dostala se do prašného prostředí. Považuji za zázrak, že jsem paní neměl v ordinaci v okamžiku zpátky,“ řekl Viktor Leukanič.

Podle jednatele společnosti Plánské služby bylo se zhotovitelskou firmou o časovém průběhu prací jednáno. „Především aby práce spojené s nadměrným hlukem a prašností byly v maximálním objemu přesunuty do pozdních odpoledních a večerních hodin a na dny pracovního volna,“ uvedl Jan Veselý.

Ne ve všech případech se ale společnost setkala s pochopením.

„Práce konané v požadovaném čase vyvolávají následné zvyšování finančních nákladů a prodloužení délky celého díla a tím i termínu jeho ukončení, stanoveném smoluvou o dílo,“ vysvětlil jednatel Plánských služeb.