Vrbičtí dobrovolní hasiči jsou aktivní i ve společenském dění v obci. Pořádají akce pro veřejnost, takže po slavnostní části se ke schůzi připojily i manželky dobrovolníků, aby společně naplánovali dění pro rok letošní. Nebrání se ani nejrůznějším brigádám a výpomocem. „Určitě se zúčastníme celorepublikové akce Ukliďme Česko. A v plánu máme také zorganizovat pro naše nejmenší Den dětí a nesmíme zapomínat ani na naše seniory, takže i jim se chystáme připravit příjemné odpoledne,“ shrnul shrnul Jan Koukolík.