Podle zpracované studie bude, stávajících šest kamer, doplněno několika dalšími zařízeními nového kamerového systému. U nových kamerových bodů jde o čtyři polohovatelné kamery a pět pevných kamer.„Zatím je vše v přípravách, čekáme na dotaci, následně se musí rozhodnout, která firma bude zařízení provádět," řekl Deníku strážník městské policie v Plané Ota Postl.

Tyto kamery budou propojeny prostřednictvím počítačové sítě na pracoviště Městské policie Planá a pracoviště Policie České republiky, krajské ředitelství Plzeňského kraje, obvodní oddělení Planá. „Policie České republiky bude mít jednoho pracovníka, který bude pověřen sledovat kamerový systém. Nám, jako městské policii bude oznamovat případné problémy na veřejnosti," vysvětluje Postl.

Kam kamery umístit nebude řešit jen radnice, ale i vy, obyvatelé města. „Občané mohou vyplnit na dotazník, který najdou na webových stránkách města. Podle názorů občanů zvážíme a vybereme, která místa jsou nejproblematič­tější. My, jako městská policie víme, kde jsou největší problémy, ale nových kamer bude několik a nedohlédnou všude. V rámci těchto dotazníků se může stát, že se kamerový systém přemístí, aby bylo vidět všude," dodal Postl.

Na pracovišti bude možné sledování reálného obrazu z kamer, ovládání kamer a přehrávání záznamů.

Propočtové náklady na toto rozšíření městského kamerového systému jsou 1 567 000 Kč. Pro pořízení rozšíření kamerového systému město hodlá využít možnosti podat žádost o dotaci z Plzeňského kraje.

Gabriela Jägerová