„Varhany jsou dalším dochovaným nástrojem z dílny tachovského varhanáře Antonína Gartnera. Jsou součástí nemovité kulturní památky a jsou zapsány v seznamu movitých kulturních památek," uvedl jeden z iniciátorů sbírky Petr Havlík.

Do borského chrámu sv. Mikuláše byl nástroj pořízen přibližně v letech 1749–1750. „Jsou pravděpodobně nejstarším dochovaným nástrojem tohoto slavného českého varhanáře, stavitele kromě jiných i velkých varhan v chrámu sv. Víta v Praze. Současný stav borských varhan je ale kritický a jediným možným řešením jejich záchrany je jejich celkové restaurování," doplnil Havlík.

Cílem vyhlašované sbírky je podle něj zajištění finančních prostředků na záchranu varhan. Sbírka byla ohlášena Krajskému úřadu v Plzni a byla jím povolena.

„Občanské sdružení Borská Loreta prosí o finanční příspěvky příznivce varhanní hudby, a nejen je, o zasílání finančních příspěvků na účet u Poštovní spořitelny – č. účtu 256278874/0300, který je pro tuto sbírku zřízen. Dalším možným způsobem, jak na restaurování varhan přispět, je darovat částku v hotovosti se zapsáním na výběrčí listinu v chrámu sv. Mikuláše v Boru. Finanční příspěvky jsou daňově odečitatelnou položkou. V rámci konání sbírky budou v Boru a okolí pořádány benefiční koncerty a jejich výtěžek bude rovněž poukázán na výše uvedený účet," doplnil člen občanského sdružení.