V současné době slouží v Tachově čtrnáct strážníků. „Výkonnost jednotlivců je závislá na míře osobní zodpovědnosti a morálních vlastnostech každého strážníka, v jeho odpovědnosti za své chování na veřejnosti, a to jak ve službě, tak mimo ni. Okolí posuzuje podle chování jednotlivce celý sbor,” uvedl vrchní strážník Miroslav Litomerický.

Městští policisté řešili v letošním roce přes 1300 přestupků v dopravě a v porušování obecně závazných vyhlášek města. Uložili pokuty blížící se ke čtyřem stům tisíc korun. „Ve zprávě uvádíte, že jste řešili čtrnáct případů porušování veřejné vyhlášky o pohybu psů, za něž jste uložili pokuty ve výši sedmnáct tisíc korun. Celé město máme zadělané psími exkrementy a vy jste schopni dát jen čtrnáct pokut? V této oblasti je činnost městské policie slabá,” zlobil se zastupitel Jaroslav Klíma. Rozpoutal tak diskusi na téma psů.

„Město vybírá každoročně poplatky za psy. Nechci se neukázněných pejskařů zastávat. Ale město by ty vybrané peníze mělo investovat zpátky a koupit za ně třeba vysavač na exkrementy,” vstoupil do diskuse zástupce veřejnosti Juraj Gomolák.

„Každoročně nakupujeme za 200 tisíc sáčky na exkrementy, minimálně stejnou částku platíme psímu útulku za umístění volně pobíhajících psů,” řekl starosta Ladislav Macák. „Musíme řešit především to, co lidem nejvíc vadí – to jsou psí výkaly po městě a volně pobíhající psi.”

Do diskuse vstoupila žena, která se představila jako Hašková: „Kdyby se za psy neplatilo, bude jich ve městě několikrát víc než teď. Lidé se k nim chovají nezodpovědně. Ráno s nimi vyběhnou, pak jdou do práce a nechají je doma. V bytovkách pak musíme celý den poslouchat jejich štěkání.”