A tak si Georg Nusser, devětatřicetiletý sportovní pilot z bavorského městečka Geiselhöring zřejmě řekl, že si udělá výlet. V tu chvíli ještě netušil, že to bude výlet poslední. Že zahyne ve své milované Cessně 19, kdesi nad českým územím střelou ze stíhačky československé armády.

Jak šly události

Ve čtvrtek uplynulo 50 let od neštěstí, které se stalo nad Novým Sedlištěm. Připomenout událost malým symbolickým pomníčkem se rozhodl Jan Šrotýř se svými přáteli. Také se pokusil zmapovat běh událostí, které tenkrát dovedly pilota k tragickému konci.

„Georg Nusser odstartoval z letiště Bruck v Cessně L-19 kolem čtvrté hodiny odpolední. Bez dokladů, jen s neotevřeným dopisem od právníka a leteckou mapou zahrnující část tehdejší NSR (dnes Spolková republika Německo), NDR (dnes rovněž SRN) a ČSSR. Mapa je bez poznámek a bez letecké přípravy," popsal Šrotýř, co se mu podařilo zjistit.

Nusser pilotoval sportovní letadlo Cessna L-19, dvoumístný celokovový hornoplošník, s imatrikulační značkou D – EJEV a s označením Aeroklubu Bruck.

„Vzdušný prostor tehdejšího Československa narušil letoun v 16.35 hodin poblíž Nemanic. Vlet zaznamenal přístroj protivzdušné obrany státu ve výšce 2000 metrů v 16.36 hodin. Hlídkami Pohraniční Stráže nebyl vlet zpozorován," pokračoval Šrotýř.

Cessna letěla nad Nemanickem přes hřeben Českého lesa, po pravém křídle mohl pilot vidět Čerchov, míjel Lysou horu. Proletěl pouhé dva kilometry od pozorovatelny Pohraniční stráže na Starém Herštejně, hlídka jej ale neviděla. Letadlo pokračovalo nad Horu svatého Václava, v 16.38 hodin proletělo nad Mutěnínem, o pár minut později se dostal nad Tachovsko.

„V 16.52 hodin propásl Nusser poslední šanci se zachránit. Byl nad Židovskou strání, jen osm kilometrů od hranic. O čtyři minuty později byl sestřelen mezi Labutí a Novým Sedlištěm," dodal Šrotýř.

Startují Migy

Stíhací pilot, kapitán Jan Foks, střelecký důstojník 5. stíhacího leteckého pluku přišel ten den jako obvykle do služby na svoji základnu Dobřany, vojenské letiště Plzeň-Líně.

Pilotoval nadzvukový stíhací letoun MIG-19S československé výroby (Aero Vodochody). Výzbroj: tři kanóny ráže 23 mm a dvě raketnice ráže 57 mm.

„Tento letoun, pilotován kapitánem Foksem, odstartoval z letiště Líně na základě poplachu protivzdušné obrany o narušení území ČSSR," popsal badatel. Rozkaz zničit cíl vydal podplukovník Marušák, náčelník štábu 7. armády PVOS.

Současně s devatenáctkou z Líní vystartovala na podporu další dvě letadla. Z Českých Budějovic MIG-15 s úkolem přehradit cestu narušiteli z jižního směru. Ze Žatce MIG-19PM s úkolem hlídat severní směr na Karlovy Vary. „Tento letoun se, dle očitých svědků, přidal k plzeňské stíhačce s kapitánem Foksem a nad Novým Sedlištěm spolupracoval na útoku na Cessnu," dodal Šrotýř.

Z pohledu armády byla celá akce provedena profesionálně perfektně vycvičenými piloty. Vše se událo rychle a přesně. Narušitel byl nad územím ČSSR pouhých 21 minut. „Okem laického pozorovatele se zdá, že tehdejší československé letectvo bylo na špičkové úrovni. V této akci selhala Pohraniční stráž, která nic nezaregistrovala. Přitom letoun narušitele letěl západně od pozorovatelny Čerchov, tedy v úhlu pozorování, další dvě pozorovatelny obletěl z východu."

Kapitán Foks uviděl ze svého Migu kroužit Cessnu v oblasti Bohuslav – Labuť – Újezd pod Přimdou – Nové Sedliště ve výšce 800 metrů v čase 16.53 hodin. Provedl na sportovní letoun tři nálety, při kterých vypálil čtyři světelné rakety zvané červený déšť a varovnou dávku z 23mm kanónu.

Georg Nusser podle informací, které se Janu Šrotýřovi podařilo zjistit, na tyto výstražné nálety nijak nereagoval a namířil svůj stroj přímo na západ k hranici s Německem. V 16.56 hodin dostal kapitán Foks rozkaz cíl zničit a vypálil přímo do trupu Cessny dávku z 23mm kanónu. To se stalo jižně od Nového Sedliště. Kulometná palba letoun ještě ve vzduchu roztrhala na kusy a trup s kabinou dopadl do mokřin pod lesem asi jeden a půl kilometru jihozápadně od Nového Sedliště.

Co na to pamětník

Samozřejmě, že vzdušná bitva neunikla lidem z Nového Sedliště. K sestřelenému letadlu, respektive k jeho troskám, se sbíhají lidé z pole, kde sbírali brambory a místní z Nového Sedliště. Pěšky, na kole, na motorce.

Jedním z nich byl také Miloslav Moravec. Tehdy mu bylo 21 let. „Přišel jsem akorát z vojny a byli jsme ve vsi v hospodě. Slyšeli jsme ty varovné výstřely, tak jsme vyběhli ven. A přímý zásah, jak to do něj naprali, to jsme viděli na vlastní oči. Tak jsme jeli na místo, až nahoru k tomu letadlu. Pilota jsme viděli, jak v těch troskách ležel. Ruku měl uraženou v zápěstí, měl bílý rolák, koženou bundu, to si pamatuju. Tak jsme to tam okukovali, ale v momentě přijeli policajti a vykázali nás," popsal Deníku událost.

Připomněl i další příhodu – lidé, kteří na poli sbírali brambory, si vzali a zřejmě chtěli ponechat zadní část letadla. Ta jim však byla neprodleně zabavena.

Jednání bezpečnostních složek bylo podle Moravce tehdy velmi rychlé, strohé, účinné. „Nikdo se nás na nic neptal, vyhnali nás, posbírali trosky a zmizeli. A bylo ticho po pěšině, nikdo se k tomu už nijak nevracel."

A jak dopadlo letadlo? Jan Šrotýř při svém bádání zjistil: „Trup letounu je zcela deformován silou dopadu, pravé křídlo je celé roztříštěné, levé je skoro celé, jen konec křídla s červeným světlem leží 25 metrů od vraku. Pilotní kabina je nárazem smrštěná, vstup do ní není možný. Zadní část trupu s kormidly se nárazem a vlivem střel odlomila. Povrch trupu je pokryt průstřely. Po celé louce směrem k Novému Sedlišti je roztroušeno několik kusů potahu křídel a částí letounu. Motor je zaražen do země včetně kovové vrtule, která vyčnívá jen 10 cm nad povrch. Celý prostor silně zapáchá benzínem. Po rozevření trupu v místech mezi křídly, kde byla kabina, se našlo zdeformované tělo muže. Na kolenou má leteckou mapu bez poznámek. Dle svědků pravou rukou stále svíral řídící páku a pravou mikrofon vysílačky. Muž byl oblečen v tmavém svetru, košili a tílku. Nenašly se žádné doklady totožnosti ani písemnosti. V kapse kalhot byl objeven neotevřený dopis od Nusserova právníka."

Na místo se sjelo množství vojáků z okolních posádek, příslušníků Veřejné bezpečnosti, StB i vyšetřovatelů v civilu. Byl také povolán lékař z OÚNZ Tachov, který konstatoval smrt. Při ohledání byl též přítomen lékař Pohraniční stráže Planá, který zajistil převoz těla na pitvu do Fakultní nemocnice v Plzni. Jiný zdroj uvádí, že tělo bylo převezeno do Vojenské nemocnice v Plzni a další uvádí, že do Ústavu pro soudní lékařství v Plzni.

Ještě večer na místo přijela komise Protivzdušné obrany státu a rozhodla, že trosky letadla se během noci odvezou a budou uloženy v garážích VÚ Vysočany. Kde jsou dnes, to nikdo neví.

Cesta domů

Ostatky pilota Georga Nussera byly předány německým úřadům 5. října 1963 v době od 18.45 do 19.30 hodin na hraničním přechodu v Rozvadově. Předání proběhlo bez komplikací, jen německá strana požadovala úmrtní list, který ale nedostala.

„Veškerá vyšetřovací dokumentace dostala označení Přísně tajné. Tento stupeň utajení byl zrušen až 1. dubna 1999 pokynem Ministerstva vnitra," dodal Šrotýř.

Ten se pokusil pátrat i po pozůstalých po německém pilotovi. „Letiště i klub, kterého byl členem, stále ještě existují. Bohužel se mi nepodařilo najít žádné pozůstalé, či příbuzné. Alespoň v okolí letiště a městečka, kde žil," uvedl dobrovolný badatel.

Z hlediska společných českých a německých dějin se zřejmě nejednalo o významnou událost. Z pohledu dějin společné hranice už je událost zajímavější. Ale proč se pilot vydal do českého vzdušného prostoru, to se už asi nikdy nedozvíme. Zabloudil? Možná…

Od čtvrtka 3. října 2013 je poblíž místa neštěstí pomníček, který tuto tragickou událost bude připomínat.