Neziskové organizace a obce z tachovského regionu tak mohou žádat o granty v maximální výši 50 tisíc korun na záchranu, obnovu a údržbu drobných památek místního významu. Uzávěrka pro příjem projektů je 3. října letošního roku. „Památky jsou sice chápány jako důležitý fenomen při znovuvytváření historického vědomí lidí násilně přetrženého komunismem, stejně jako důležitá součást rozvoje turistiky.

Nicméně investice do jejich obnovy jsou nedostatečné a jdou především do nejvýznamnějších z nich,“ tvrdí Michal Valenčík, člen správní rady Nadace VIA. „Stále častěji tedy iniciativu berou do svých rukou sami občané a zakládají různé spolky a občanská sdružení zaměřená právě na obnovu drobných památek.

Svědčí to o opostupné obnově občanské společnosti. Lidem, zejména mladým, přestává být lhostejné, v jakém prostředí žijí. Prakticky ve všech případech ale musí tato občanská sdružení řešit obtížný rébus – kde sehnat prostředky na opravy památek,“ dodává Valenčík. A právě Nadace VIA nabízí obcím a neziskovým organizacím finanční pomoc. Zároveň motivuje veřejnost k zapojení se do péče o své okolí. „ Účast místních obyvatel na opravě památky je jednou z priorit tohoto programu,“ připomíná člen rady.

Z fondu se doposud podařilo opravit šestačtyřicet památek za více než 2 miliony 700 tisíc korun. Veškeré informace o vyhlášení, včetně plného textu vyhlášení a formulářů žádostí o grant, mohou zájemci získat na vebových stránkách www.nadacevia.cz. Aco je vlastně Nadace VIA? Vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která v České republice působila od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2006 rozdělila Nadaca VIA přes 176 milionů korun na 1902 projektů v oblasti místního rozvoje, rozvoje neziskových organizací a rozvoje filantropie. Ve své databázi registruje přes 2300 neziskových organizací a obcí, které ji už žádaly o grant.

Posláním nadace je podpora a posilování aktivní účasti veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. „Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli,“ uvedl Michal Valenčík.